Metodistkirkens diakoni og evangeliseringsråd

Ressursgruppa klar.

10.06.2008Bjølsen, Kristiansand og Arendal er nå klare som Grønne menigheter. I begynnelsen av juni hadde representantene, det som nå er blitt ei ressursgruppe, sitt første møte.Arendal Metodistkirke er en av menighetene som har sagt: JA, vi vil være GRØNNE!

Egentlig er Grønne menigheter noe tull!
Alle menigheter bør være grønne!
Å ta vare på skaperverket, å dele av jordens goder med hverandre, burde være en selvfølge for enhver kristen og enhver kirke.
Likevel er sannheten den at de fleste av oss nok dessverre trenger litt drahjelp. Derfor har vi fått tre pilotmenigheter, og en ressursgruppe, som skal jobbe spesielt med nettopp det å være en såkalt Grønn menighet.
 

Fra Kristiansand kommer Audun Westad. Johanne Michelsen og  Wenche Svoor er fra Bjølsen, og Eva Jonassen fra Arendal. I tillegg stiller Kjell Eriksen og Vigdis-Merete Rønning fra DER, mens Hilde Marie Øgreid er den som har den ”Grønne teologien” i sin hule hånd.

  - Vi prøver å informere om fattigdom og sult som er en av sidene ved vårt forbruk, sier Westad. I tillegg bruker vi Max Havelaar produkter i menigheten. Problemet er et en ofte vil kjøpe det billigste, og det er ikke alltid Max Havelaar eller Fairtrade merkede varer er billigst.  

I Metodistkirken i Kristiansand bruker de bare rettferdig kaffe og te. Menigheten kildesorterer, resirkulerer papir og lignende.
 

Bjølsen har fått nytt kjøkken med steamoppvaskmaskin, og den startes ikke opp i tide og utide. Oppvasken skylles og stables pent opp til en kan fylle to kurver. 
 

Power point og prosjektor istedenfor løse ark, er noe alle menighetene som er representert bruker, samtidig som de kopierer mindre enn før. Moralen er: kopier når du må, men kopier aldri mer enn du trenger! Forminsk ofte, slik at flere ark kan kopieres på ett, og bruk baksiden av brukte ark til kladdepapir
 

Gruppa var enige om at:
-         En prosjektor bør være obligatorisk i hver menighet
-         En alltid må skru av alle maskiner før en går fra kontoret
-         Alle menigheter bør fast feire Skaperverkets søndag ( det vil bli lagt ut informasjon om denne på nettsidene våre etter hvert   som dagen nærmer seg. 

Prosjektreise til England, 6.-9. november 2008
Ressursgruppa planlegger en studietur til England 6.-9. november. I England har Metodistkirken mange steder kommet langt med sitt arbeid som Grønn menighet, og ressursgruppa mener den kan få mye lærdom der, foruten at nettverksbygging alltid er bra.To av gruppemedlemmene har dessuten fått stipend fra VOFO ( voksenopplæringsforbundet) for å delta på en slik reise.

Ellers er man i gang med å lage en brosjyre med tanke på infoarbeidet inn mot menighetene. 

Audun Westad kunne også fortelle om en ressursside for Grønne menigheter som snart skal se dagens lys.
www.metodistkirken.no/der vil linke opp mot denne.   


« Tilbake