Metodistkirkens diakoni og evangeliseringsråd

"Grønn gudstjeneste"

16.07.2008

Her finner du liturgikomiteens forslag til "Grønn gudstjeneste". Flere forslag til såkalt grønn gudstjenste, finner du ved å klikke deg inn på Grønne menigheter i venstre kolonne. Gå så til Handlingsplan for forbruk og rettferd.


1.september til 1. okober oppfordres vi til å ha "Skaperverkets periode", der hensikten er å fokusere ekstra på vern av skaperverket.

Liturgi:

MetodistkirkenGRØNN GUDSTJENESTE

INNGANG
Musikk
Hilsningsord
  L:    Jorden og det som fyller den,
         verden og de som bor i den, alt hører Herren til.
  M:    For han har grunnlagt jorden på havet,
         reist den over strømmene i dypet. (Sal 24:1-2)

Inngangssang (Menigheten står)
Opp alle ting som Gud har gjort (MetS 47)
   
Inngangsbønn
  L:    For jorden, havet og himmelen, i harmoni og fargeprakt,
  M:    takker vi deg, Gud.
  L:    For det evige som strømmer gjennom den materielle verden,
  M:    takker vi deg, Gud.
  L:    For din herlighet som stråler inn i tiden,
  M:    takker vi deg, Gud.
  L:    For naturens undre, for flokkene av dyr, spirende planter, syngende fugler,
         og byenes mektige kraft,
  M:    takker vi deg, Gud.
  L:    For Ham som du sendte for å gjenreise våre liv da vi hadde falt bort fra godheten
         i det som var skapt,
  M:    takker vi deg, Gud.
  L:    For freden ved din Ånd som gjør opprørte vann stille,
  M:    takker vi deg, Gud.
  L:    For æren du viser oss ved livet som stiger opp i evighetens tidevann,
  M:    takker vi deg, Gud.
  L:    For at du gir oss plass og rom, som stjerner i sine baner, omgitt av din kjærlighet,
  M:    takker vi deg, Gud. Amen.


FORKYNNELSE OG RESPONS
Bønn om lys over Ordet
T:    Gud, åpne våre hjerter og sinn slik at vi, når ditt Ord blir lest og forkynt, med glede kan høre hva du vil si oss i dag.
M:    Gud, vi ber.

Tekstlesning
- Job 38:1, 4-11, 22, 24-30

Sang
    Takk, gode Gud, for alle ting,
    først for bror Sol, så lys og fin.
    Han vekker oss hvert morgengry
    og er ditt tegn for oss i sky.
    Halleluja, halleluja. Takk for alle dine under.

    Du tenner lys hver stjernenatt,
    gir søster Måne hennes prakt.
    Du sender ut bror Vind, så yr,
    han drar omkring til tåken flyr.
    Omkved.
   
    Syng søster Vann, fra kilden dyp,
    bred ut ditt store hav i fryd.
    Nå kaster regnet sølv på alt,
    og jorden jubler der det falt.
    Omkved.

    Strål opp, bror Ild, og takk den Gud
    som skapte lyset på sitt bud.
    Gi kullet glød og lampen skinn,
    varm oss, bror Ild, ved flammen din.
    Omkved.

    Takk, gode Gud, for moder Jord,
    hun gjør oss ett med alt som gror.
    Hun bærer trær og blomster frem
    og smykker by og land med dem.
    Omkved.

    Takk, gode Gud, for dem som elsker deg,
    for dem som går på fredens vei,
    for dem som gav oss kjærlighet,
    for dem som ser din herlighet.
    Omkved.

    Takk, gode Gud, for søster Død,
    den siste hjelper i vår nød.
    Hun kjører vognen stille frem
    når det er kveld og vi skal hjem.
    Omkved.

    Syng, dag og natt! Syng, hav og jord!
    Vi priser Gud i samstemt kor:
    Du er så rik! Du ser oss nå,
    du bøyer deg mot alle små.
    Omkved. (NoS 281)

Tekstlesning (Menigheten står)
- Matt 22:35-40

         Tekstlesningen avsluttes med:
  L:    Dette er Guds ord til oss i dag.
  M:   Gud være lovet!

Preken

Trosbekjennelse
  L:    La oss bekjenne vår tro.

        (Menigheten står)

  A:    Vi tror på
  L:    én Gud, én kilde til alt liv, én grunnvoll for hele jorden med alt det skapte.

  A:    Vi erkjenner
  L:    at livet på jorden er godt, at alle skapninger har ubetinget verdi, at naturen
         og mennesker lever i partnerskap.

  A:    Vi tror
  L:    på Kristus som har gitt oss som er skapt i Guds bilde å arbeide med omsorg for jorden, å søke å forstå dens mysterier, å samarbeide til beste for jordens barn.

  A:    Vi tror
  L:    på Guds Ånd som vil lede oss til nærhet med jordens liv, til en forsakende
         og uselvisk livsstil der jorden og dens arv forvaltes i fred, og der livet for alle
         dens skapninger leves i rettferdig fordeling. Slik må det være. Amen. (India)

Sang
    Syng for Herren, sol og måne,
    alle stjerner han har tent!
    Syng for Herren, høye himmel,
    som er over jorden spent!

    Syng for Herren, hva som bruser,
    skodde, regn og vind og snø!
    Syng for Herren, trær og steiner,
    blomster, blad og minste frø!

    Syng for Herren, fjell og vidder,
    ville foss og stille strand!
    Syng for Herren, alle fugler,
    alle dyr i skog og vann!

    Syng for Herren, du Guds kirke!
    Sangen stiger lys og klar.
    barn i hele verden priser
    Gud, sin Skaper og sin Far. (NoS 291)

Forbønn
L:    Kjære Gud, du har skapt Moder Jord på underfullt og overveldende vis. Du
       bevarer skaperverket hver eneste dag og gir oss et rikt grunnlag for vårt liv.   
M:   Vi takker og lovpriser deg, Gud.

L:    Men ditt skaperverk er ikke bare en gave til oss. Du har bedt oss om å følge din
       vilje og oppfylle vårt ansvar for å beskytte ditt verk mot ødeleggende krefter.
       Ofte glemmer vi vårt ansvar i vår streben etter et mer behagelig liv. Som følge
       av dette lider planeten vår, og alle dens fantastiske skapninger; Havet stiger,
       syklonene blir flere, jorden tørker, luften blir forurenset, været blir mer ekstremt
       – vi føler det allerede på kroppen.
M:    Tilgi oss, Gud.

L:    La oss stå sammen i kampen mot klimaendringene. La verden få høre om dem
      som lider. La oss ikke bare snakke om forandring, men faktisk gjøre noe, i vårt liv, nå.
M:   Bruk oss, Gud. Amen.
   
Offer


TAKKSIGELSE
Takkebønn
L:    Alt kommer fra deg, Gud, og med lovsang og takk gir vi tilbake det som er ditt.
       Du, Gud, har skapt alt, og med kjærlighet formet du oss i ditt bilde. Når vår
       kjærlighet feiler, forblir du trofast. Du gav din Sønn, Jesus Kristus, som vår
       Frelser, for at vi skulle få evig liv. Alt vi er og har, tilhører deg, og i takknemlighet
       for alt du har gitt, ofrer vi oss selv og alt vi har. Ved Den hellige ånd, gjør oss ett
       med Kristus, ett med hverandre og ett i tjeneste for verden. Vi ber i Jesu navn,
M:   Amen.


UTSENDELSE
Opplysninger

Avslutningssang (Menigheten står)
    Store Gud, vi lover deg.
    Land og hav og atmosfære,
    solsystem og melkevei,
    alt som lever, gir deg ære,
    vitner om din skapermakt,
    altet er deg underlagt.

    Universet bærer bud
    om din kraft og skaperglede.
    Kosmos roper: Gud er Gud!
    Overalt er du til stede,
    fyller stoff og tid og rom,
    verden er din eiendom.

    I en ukjent dimensjon,
    skjult for vitenskapens øye,
    jubler englers legion
    for din trone i det høye.
    Ydmykt fra vårt lave sted,
    toner kirkens lovsang med.

    Synlig kom du til vår jord
    da vår Frelser lot seg føde.
    Han var livets skaperord
    og ble oppreist fra de døde.
    Liv og død er i din hånd,
    Fader, Sønn og Hellig Ånd. (NoS 292)

Velsignelsen (Menigheten står)
L:  Herren velsigne deg og gi deg sine velsignelser:
    stillhet,
    friskt vann,
    vide horisonter,
    en åpen himmel
    og stjerner som lyser på din vei i nattens mørke.

    Må jorden under deg
    få dine føtter til å danse,
    gjøre dine armer sterke,
    fylle dine ører med musikk
    og din nese med søte lukter.

    Må himmelen over deg
    fylle din sjel med ømhet,
    gi dine øyne lys,
    så glede i ditt hjerte
    og legge en ny sang i din munn.   (Afrika)

Amen (Menigheten står)

Utsendelsesord

Musikk« Tilbake