Metodistkirkens diakoni og evangeliseringsråd

Klimaspørsmålet- et spørsmål om rettferdighet.

29.10.2009

Nitten grønne entusiaster var samlet for å inspirere og la seg bli inspirert, da DER arrangerte GRØNT seminar. Pastor Hilde Marie Øgreid startet det hele der det hele starter: Gud skapte og vi er satt til å forvalte.


Grønn menighet. Gud skapte jorden og satte oss til forvaltere over den. Her fra en pilgrimsvandring.

Hvordan kan vi gjøre grønn teologi synlig, var ett av spørsmålene Øgreid stilte.
Hvordan kan vi sammen, som leg og lærd, inspirere hverandre til å leve ut den teologien vi står for?

Vår neste.
Som kristne har vi lært om å elske vår neste, vi bør også se på naturen som en neste, sa Øgreid, og og sa at vi stadig oftere snakker om jordas integritet, noe som blant annet nevnes i Metodistkirkens sosiale prinsipper.

Klimaspørsmålet er et spørsmål om rettferdighet - konsekvensene går hardest utover fattige.

Nåde.
som metodister er vi vel kjent med nåden: den forutgående, rettferdiggjørende og helliggjørende, som vi gjerne kaller det. Men alt er nåde.

Øgreid satte også nåden inn i den grønne teologien, der for eksempel den forutgående nåden er forvalteransvaret som er gitt til oss alle.

Den helliggjørende nåden er den personlige miljøbevisstheten, det å kunne feie for egen dør. Hva kan jeg gjøre? Kampen for rettferdighet hører også inn her, og det at kirken kan være en stemme i verden.

Energisparing og energiøkonomisering. Hva - hvorfor og hvordan?
Anders Isnes, leder av Naturfagsenteret, hadde en meget interessant gjennomgang av energisparing og energiøkonomisering.

Hva er egentlig energi, var ett av spørsmålene som ble stilt.

Energisparing handler først og fremst om å bruke mindre energi, sa Isnes. Energiøkonomisering handler om å bruke rett energikilde på rett sted og på en mer effektiv måte.

Konsekvenser for energiplanlegging og energibruk i eget hjem såvel som i samfunnet for øvrig, var også temaer som ble tatt opp.

Miljøfyrtårn.
Metodistkirken i Fredrikstad har kommet langt i sitt arbeide med å være grønn menighet. Solveig Meistad Hermansen og Sissel Seland fortalte fra menighetens arbeide rundt dette temaet, og hvordan menigheten har blitt en såkalt Miljøfyrtårn kirke.

Her kan du lese mer om Miljøfyrtårn.
Her finner du nettsiden til Fredrikstad metodistkirke.

Grønn perm
Som mange vet, arbeides det med en ressursperm for våre menigheter rundt temaet grønn menighet. Det har vært mer jobb enn antatt å få permen ferdig, men deltagerne på seminaret fikk et førsteutkast av permen til gjennomgang.

Håpet er at mange av deltagerne på seminaret leser og kommer med ros, ris og tips til permen, slik at den kan gjøres enda bedre før den legges på nett og sendes til de menigheter som er interessert.


« Tilbake