Metodistkirkens diakoni og evangeliseringsråd

Miljøfyrtårn

06.01.2010


Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot virksomheter i privat og offentlig sektor. Gjennom et nettverk av godkjente konsulenter hjelper Miljøfyrtårn bedrifter og lignende til å finne frem til miljø- og klimatiltak som er konkrete, målbare og lønnsomme. Miljøfyrtårn hjelper til å skape en miljøvennlig drift og en tydelig og dokumentert miljøprofil.


Hva er Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot virksomheter i privat og offentlig sektor. Gjennom et nettverk av godkjente konsulenter hjelper Miljøfyrtårn bedrifter og lignende til å finne frem til miljø- og klimatiltak som er konkrete, målbare og lønnsomme. Miljøfyrtårn hjelper til å skape en miljøvennlig drift og en tydelig og dokumentert miljøprofil. Mer informasjon om hvordan din virksomhet blir Miljøfyrtårn finnes på www.miljofyrtarn.no

 

Kriterier for å bli sertifisert

Det følger noen vedlegg med kriteriene for å bli sertifisert. Alle skal-kravene må innfris, og 50 % av bør-kravene. Kravene er delt opp i følgende kategorier:

Generelt

Arbeidsmiljø

Innkjøp og materialbruk

Energi

Transport

Avfall

Estetikk

 

Erfaringer fra Første Metodistkirke, Bergen,  med prosessen fram mot å bli sertifisert

Før menigheten kunne miljøsertifiseres var det en del arbeid. Nye rutiner måtte innføres når det gjaldt søppelsortering, innkjøp osv. Bruken av engangsartikler måtte reduseres til et minimum. Årsforbruket på strøm måtte sjekkes,menigheten måtte  informeres også videre.  I en periode måtte søppelet veies, for å kunne dokumentere at de klarte kravet på å sortere 80 % av den totale søppelmengden. Etter en tid ble mye innarbeidet, og det er blitt mer fokus på å holde temaet levende og aktuelt, bl.a. gjennom informasjon, temagudstjenester med mer.

 

Hvorfor skal vi som kirke bruke penger på dette?

Å bli en Miljøfyrtårn kirke koster penger. Hvorfor skal kirken bruke penger på dette, når det er så mye annet en trenger penger til?

 

"Vi mennesker har et forvalteransvar overfor den jorden og verden vi lever i. Gud har gitt oss jorden i gave, og gaver tar vi imot med takk og ærbødighet. Miljø er et tema som kanskje ikke snakkes / forkynnes så mye om i våre menigheter. Det er i så fall synd. Vår teologiske arv som går på sosial hellighet burde inspirere oss til å tenke at helligheten ikke bare omfatter forholdet vårt til Gud og våre medmennesker, men til ALT det skapte. Hellighet i den wesleyanske tradisjonen blir ”forstått etisk og sosialt mer enn spiritualistisk og individualistisk” (Frelsens veg, Meistad s. 227).  Videre sier Meistad at Guds kjærlighet åpenbares gjennom naturen: at man gjennom naturen kan en se det guddommelige (Meistad s. 230). Burde ikke dette motivere oss til å ta et tak for miljøet? Jeg synes at noe av det fine med metodistisk teologi er denne helthetstanken. Vi kan ikke skille ånd, sjel og kropp, og vi kan ikke skille troen fra det praktiske liv. Det henger sammen., " skriver miljøansvarlig for Første metodistkirke i Bergen, Åsta Marie Olafsson, i artiklene hun har skrevet for ressurspermen GRØNN.

 

Her kan du lese et annet skriv fra Første Metodistkirke i Bergen vedrørende miljøsertifisering:

 

Miljøsertifisering

I forbindelse med at Stiftelsen Betanien og Første Metodistkirke ble miljøfyrtårn, er det viktig at den enkelte av oss følger retningslinjene nedenfor. Som metodister tror vi at mennesket er satt til å forvalte skaperverket på en best mulig måte. Ved å være miljøvennlige, bevisste forbrukere og benytte etisk handel er vi med på å bidra til

-          et bedre miljø

-          en mer bærekraftig jordklode

-          bekjempelse av fattigdom

Bossortering

-          På kjøkkenet er det satt opp et bossorteringsskap med tydelige skilt for sortering. Dersom det er spesialavfall ber vi dere om å ta kontakt med en i prestestaben, som vil ta det med videre til sorteringsstasjonen på skolen.

Strøm

-          Slukk alle lys når du er siste som forlater et rom / kirken.

Innkjøp

-          Bruk innkjøpsveilederen som henger på oppslagstavlen når du skal kjøpe inn noe for kirken.

-          Generell regel: kjøp miljøvennlige alternativer, og kvalitetsvarer på ting som skal vare over lengre tid, selv om de kanskje er dyrere.

-          Er du usikker, ta kontakt med en i prestestaben.

Inneklima

-          Rydd etter deg / dere etter endt møte / aktivitet.

Servering

-          Når det serveres mat i kirken skal det (så langt det er mulig) ikke brukes engangsservise, men de servisene som står på kjøkkenet.

-          Oppvaskmaskinen skal være full før den settes i gang.

Transport

-          Vi oppfordrer alle som har mulighet til det, å velge miljøvennlig transport, som kollektivtrafikk, kameratkjøring, sykling, gange til kirken.

 

 

Mer informasjon om Miljøfyrtårn, finner du på www.miljofyrtarn.no

 

 

 

 

 

 


« Tilbake