Metodistkirkens diakoni og evangeliseringsråd

GRØNN ressursperm.

07.01.2011
vmr

Trenger du tips til bibelgruppen, gudstjeneste eller "bare" grønne tiltak i menigheten? Da kan vi ha svaret. Les mer og last ned GRØNN ressursperm. GRØNN.pdf


Ressurspermen GRØNN kan nå lastes ned fra nettsiden vår. Foto: Vaughan Willis


"Alt som er skapt tilhører Gud og vi er ansvarlige for måten vi bruker og misbruker skaperverket på."

Slik begynner heftet " Metodistkirkens sosiale prinsipper 2008". De sosiale prinsippene inneholder hva det folk som kalles metodister mener om alt fra naturen til verdenssamfunnet. Her finner du de "Metodistkirkens sosiale prinsipper": Sosiale Prinsipper.pdf

I de senere år er det blitt mer og mer vanlig at kirker blir såkalt grønne. Med andre ord, at det settes mer lys på miljøvern, forbruk og fordeling. Når alt kommer til alt, handler dette om at vi kun har en jord. Vi er en menneskehet og vi tror alt som er skapt tilhører Gud og at vi er ansvarlige for måten vi bruker og misbruker skaperverket på.

GRØNN.

GRØNN er en ressursperm som inneholder mange gode råd og tips for å være en grønn menighet. Her finner du alt fra "grønn teologi" til forslag til " grønn " gudstjeneste.

Mye av stoffet er hentet og oversatt fra Eco congregations nettsider. Vi takker Eco for tillatelsen til å oversette stoffet til norsk. På www.ecocongregation.org under Free Resources finner du de oversatte modulene på engelsk, samt nye moduler.

Siden stoffet i utgangspunket er laget for England, er det en del henvisninger til arbeidet rundt grønne menigheter der. Vi utfordrer dere, der det er naturlig, å finne ut tilsvarende svar fra Norge, som for eksempel hvor mange trær det går med til julekort i landet vårt!

Ut over oversettelsene fra Eco, har vi per i dag lagt inn diverse om miljøteologi, miljøfyrtårn og lignende. Vårt ønske og håp er at dere, som enkeltpersoner eller menighet, sender inn det dere måtte ha av gode ideer når det gjelder arbeidet rundt det å tenke "grønt", slik at dette kan legges inn i den allerede eksisterende permen.

En ordliste er under arbeid og vil bli lagt ut på nettsidene så snart den er ferdig. Vårt håp er å kunne etterfylle  ressurspermen GRØNN en gang i året, slik at temaet holdes varmt.

Bruk ressurspermen GRØNN og søk om økonomisk støtte til arbeidet.

I tillegg til at GRØNN ligger til fri nedlasting på nettet, er den tilgjengelig som perm til hver enkelt menighet.

Vi anbefaler menigheter å bruke stoff fra GRØNN til bibelgrupper og studiegrupper. Gjør man det, kan det søkes økonomisk støtte gjennom Frikirkelig studieforbund. Det trengs ikke å søkes om godkjenneles av studieplan for stoffet som ligger i GRØNN, da dette allerede er godkjent.

Takk til Global info som har vært med å støtte prosjektet økonomisk.

Her kan du laste ned ressurspermen GRØNN:

GRØNN.pdf

 


« Tilbake