Metodistkirkens diakoni og evangeliseringsråd

Well done!

20.01.2011
vmr

"Congratulations. Yours is the first non-English langauge version of Eco-Congregation to go live,"skriver lederen av Eco-Congregation, England og Wales, David Huges, i et brev til Diakoni- og evangeliseringsrådet, DER, etter at de sendte en link til ressurspermen "GRØNN". Ressurspermen inneholder blant annet  ressursmateriell fra Eco- Congregation, som er oversatt til norsk.


Ressurspermen GRØNN inneholder blant annet en del oversettelser fra Eco-congregations i England.


"Congratulations. Yours is the first non-English langauge version of Eco-Congregation to go live. The French version will follow shortly. I will get a link to the Gronnekirke website put on the Eco-Congregation portal shortly.
Well done and best wishes with your efforts to spread the message,* " skriver David Hughes i brevet som er sendt Diakoni- og evangeliseringsrådet etter at de fikk tillatelse til å oversette ressursmateriellet de har lagt ut på sine nettsider.

Fortsatt er det noe som kan oversettes, og vi håper noen tar seg tid til det og sender det til oss slik at vi kan gjøre det tilgjengelig for andre på våre nettsider.

Ressurspermen GRØNN er også lagt ut på www.gronnkirke.no, Kirkelig nettverk for skaperverk og bærekraft.

Foruten oversettelsen fra engelsk, inneholder permen artikler og annet stoff laget av norske metodister.

Her finner du GRØNN på nettverkssidene.

Gratulerer!

Og slik lyder brevet fra England på norsk:

*"Gratulerer. Deres ( oversettelse) er den første ikke engelske språkelige versjonen av Eco-Congregation ( "grønne menigheter") som finnes. Den franske versjonen kommer snart. Jeg skal lage en link til Grønn kirkes webside og legge inn på Eco-Congregations portal snart. Bra jobbet og de beste ønsker for deres anstrengelser for å spre budskapet".

DER takker for tillitten det var å få oversette og anbefaler GRØNN til menigheter, grupper og enkeltpersoner. Her finner du hele ressurspermen. GRØNN.pdf


« Tilbake