Metodistkirkens diakoni og evangeliseringsråd

Ressurspermen GRØNN også utenfor kirkens grenser.

05.05.2011
vmr

Ressurspermen GRØNN inneholder tips og råd om hvordan vi som kirke og enkeltpersoner kan tenke og handle mer miljøvennlig. Gud har skapt jorda og satt oss til å forvalte den. Klarer vi som kirke og enkeltpersoner dette? Flere har fått interesse for permen og det ligger lenker til den både på www.gronnkirke.no og www.frikirkelig.no. Permen kan fritt lastes ned.


www.gronnkirke.no er en økumenisk nettside om miljø og kirke. Her kan du også finne ressurspermen GRØNN.

Mye av stoffet er oversatt fra engelsk og noe av dette igjen,  kommer igjen fra Danmark. Annet stoff er skrevet av våre egne folk.

Stoffet er satt inn i en perm for at en lettere kan samle annet materiell om det å være grønn kirke på ett og samme sted. Alle menigheter har fått tilsendt en perm, samtidig som den fritt kan lastes ned fra nettet.

Vi håper den er og blir til velsignelse både for enkeltpersoner, grupper og menigheter. Permen har i alle fall mange nyttige, gode tips og råd, bønner og bibeltimeforslag, slik at det er noe for enhver smak.

Har du ikke mulighet for å få lastet den ned fra nettet og satt den inn i en perm, kan du få kjøpt permen fra hovedkontoret. Ta kontakt.


« Tilbake


Frikirkelig studieforbund har skrevet en artikkel om ressurspermen GRØNN samt lagt ut lenke til den.
Frikirkelig studieforbund har skrevet en artikkel om ressurspermen GRØNN samt lagt ut lenke til den.
Ressurspermen GRØNN har vakt interesse langt ut over våre egne grenser.
Ressurspermen GRØNN har vakt interesse langt ut over våre egne grenser.
En god del av stoffet er oversatt fra Eco congregatione. www.ecocongregation.org
En god del av stoffet er oversatt fra Eco congregatione. www.ecocongregation.org
www.gronnkirke.no er en økumenisk nettside om miljø og kirke. Her kan du også finne ressurspermen GRØNN.
www.gronnkirke.no er en økumenisk nettside om miljø og kirke. Her kan du også finne ressurspermen GRØNN.