Metodistkirkens diakoni og evangeliseringsråd

Tro og skaperverk.

09.05.2011
vmr

Tro og skaperverk er et dokument om kristen tro og engasjement for naturen og miljøet. Dokumentet er et resultat av en samtalegruppe satt ned av Norges Kristne Råd. Gruppa ble satt sammen slik at den kunne reflektere noe av det mangfold som finnes. Fra Metodistkirken deltok Hilde Marie Øgreid Movafagh.


Gud er skaper, vi er forvaltere av skaperverket.

Vårt forhold til naturen henger sammen med vårt forhold til Gud og berører de store religiøse spørsmål. Det handler om vår plass i universet og om tilhørighet og mening, slår samtalegruppen fast i dokumentets forord.

Her er flere utsagn fra dokumentet:

Skapelen skjedde ikke en gang for alle, men alt som lever, gjør det på grunn av Guds fortsatte skapelse. Jorda tilhører alle fordi den er Guds, og det å tilrane seg jordas ressurser eller bidra til å ødlegge naturen, hører med til lastene.

I kristen tradisjon er de viktigste dydene, de syv såkalte kardinaldyder, gjerne blitt sett på som noe av grunnmuren i et godt liv og et godt samgunn. Disse er:

- måtehold

- mot

- klokskap

- rettferdighet

- tro, håp og kjærlighet

Ingen frelses alene, snarere gir frelsen oss del i et større fellesskap. Frelsen er Guds egen gjerning som omfatter hele verden og hele historien.

Frelsen inkluderer både rettferdiggjørelse, helliggjørelse og de troendes felles vekst.

Gud har nedlagt i mennesket lengsel etter sannheten og det gode som bare Han kan oppfylle.

De siste tider ved historiens ende er når Gud gjenoppretter alt som er gått galt og vårt forhold til våre medmennesker og til naturen forsones.

Gud, som er naturens og historiens Herre, er større enn oss og kan ikke gripes av vår tanke.

Det at alt skal huskes og en gang dømmes med rettferdighet, er med på å forankre og fastholde viktige verdier.

Her kan du lese hele dokumentet.


« Tilbake