Metodistkirkens diakoni og evangeliseringsråd

Grønn kirkebok

14.02.2008

Trenger du ideer til å jobbe med forbruk og rettferd, ja, da er Grønn kirkebok noe du og menigheten din bør skaffe.


"...og Gud så på alt Han hadde gjort, og se, det var overmåte godt". 1.Mos.1.31 Foto: Tore Ramsrud

Miljøbestinger og ”Grønn kirkebok” 
Iko - Forlaget har kommet med ny ”Grønn kirkebok”, om skaperverk og miljø, forbruk og rettferd i menigheten. På lanseringa av boka ble det gitt tid for refleksjoner omkring temaene, og en av deltagerne kom med, i alle fall for undertegnede, ett nytt ord: miljøbestinger! 

Miljøbestingene, mente hun, var de eldre. I forhold til resten av befolkningen har de fleste eldre ett langt mindre forbruk, og bruk og kast- mentaliteten er ganske så fremmed for de fleste. 
 

Ta med kopp, var ett av de mange gode forslag forsamlingen kom med på hvordan skape et bedre miljø. På 80- tallet stod det ofte på innkallinger, i alle fall til skolen; ta med kopp. I dag ser vi ta-med-kopp-setningen sjelden. Engangskopper er in, både på skoler og i kirken. Få tenker miljø og forbruk når de står med kirkekaffen i engangskopp en søndags formiddag.
 

Kjøp din egen kirkekaffekopp og få gratis kaffe ut året, var et annet godt forslag, hvorpå en stilte spørsmålet om hvorfor for eksempel Statoil ikke har nye klistremerker for sine kopper hvert år, istedenfor å komme med ny kopp. 
 

Den nye ”Grønn kirkebok”( det ble utgitt en tilsvarende i 1996, som også finnes på nett
www.kui.no) er utgitt på IKO-Forlaget i samarbeid med KUI ( Den norske kirkes nord/sør-informasjon) og Mellomkirkelig råd.  Sindre Eide, Lars Ove Kvalbein og Estrid Hessellund er redaktører. Boka inneholder flere temaartikler, fortellinger, bibelarbeid og gudstjenesteopplegg.

Selv om boka nok kan oppfattes som om den har den norske kirke som primær målgruppe, er den vel verd å lese og hente inspirasjon fra. De mange kopieringsorginalene og ikke minst ti flotte sanger med tekst og melodi, gjør boka vel verd å eie for en menighet.
 Boka kan kjøpes i bokhandelen eller fra IKO og koster kr 248,- 

Et lite sitat fra boka og Storm P hører med:
-          Det er en forferdelig verden vi lever i. Hva skal vi gjøre?
-          Kanskje vi kan begynne med å ta hendene opp av lommen?  


« Tilbake