Metodistkirkens diakoni og evangeliseringsråd

Lokalpred skjema (4).pdf  Rapportskjema til utfylling for lokalpredikanter.

Godkjennelse2010b.pdf Søknadsskjema for godkjennelse av studieplan ved økonomisk støtte til bibelgrupper, dramagrupper, samtalegrupper, matgrupper, språkegrupper mm. Gjelder støtte fra Frikirkelig studieforbund, FSF. NB denne må fylles ut og sendes Metodistkirkens studiesenter, Postboks 2744 St.Hanshaugen, 0131 Oslo, før oppstart av gruppevirksomheten.