Metodistkirkens diakoni og evangeliseringsråd

 

Tekster og forbønnslister

FORBØNN m full tekstliste HØST 2013.docx

FORBØNN 2012 HØST.pdf

 

"Diakoni er en følge av Guds nåde og vår respons på Guds kjærlighet uttrykt gjennom holdninger og handlinger til beste for medmennesker og skaperverket",

slår Metodistkirkens Diakoniplanen innledningsvis fast. Diakoniplanen ble lagt fram på Årskonferansen i Bergen i juni 2010.

Diakoniplanen 2010[1].pdf

Diakoniplanen på engelsk. The Diaconal plan for UMC Norway.pdf

Diakoni = tjeneste

"...om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg ikke noe", står det i 1.Kor 13*.

Diakoni er denne praktiske kjærligheten.
Diakoni har Jesus som forbilde og inspirasjonskilde.
Jesus var og er den første og største diakon!

Selve ordet diakoni kommer fra det greske ordet diakonos, tjener.

"...slik er heller ikke Menneskesønnen ( Jesus) kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange." Matt 20.28*

Eller som Frans av Assissis skal ha sagt en gang:
"Fortell evangeliet overalt, om nødvendig, bruk ord!"*
Bibelen er delt opp i to bøker; det gamle og det nye testamentet,
som igjen er delt opp i flere små bøker.
1.Kor 13, betyr at det er "ei bok", selv om det egentlig er et brev,  som heter første korinterbrev, det 13. kapittel
Matt 20.28, betyr at det er "boka" som heter Matteus, kapitel 20 og vers 28.
Både brevet til korinterne og Matteus evangelium ( som betyr gode nyheter) finner du i det nye testamentet i bibelen.

Sosiale Prinsipper.pdf

Trosopplæringsplan 2012.pdf

Trosopplæringsplanen finnes også på engelsk. Den kan du laste ned her:

Trosopplæringsplan 0613 ENG LQ.pdf

 


Pålen

I ungdommens år
ble livet mitt trygt boltet fast i Dine sår.
Men pålen ble som svaiende siv
i livets etter hvert så stormfulle kast.

I livets uvær og vind
den boltede påle ble kraftig svekket,
og stormen jagde mitt sinn.
Boltene løsnet
og så ble den solide påle knekket.

Som rekved fløt jeg bort
fra korsets faste grunn.
Det skjedde så fort,
pålen ble vrakgods,
liggende på den mørkeste bunn.

Så - midt i stormen
Dine sår fyltes atter med blod,
og pålen som mistet den kjente formen
i de stomfulle kast,
ble sakte ført inn i en stillere flod.

Igjen fikk jeg hvile på Korsets grunn,
den veltede påle Du kom og festet.
Troen ble på ny en kraftkilde sunn.
Gjennom Ditt Ord
har Du atter mitt hjerte med kjærlighet gjestet.

Gunn-Nora Høllo LukassenPå hovedsiden finner du flere artikler om diakoni og evangelisering.