Metodistkirkens diakoni og evangeliseringsråd

Trenger du økonomisk støtte til:

- bibelgrupper

- sangkor

- musikkor

- konfirmantundervisning

- norskopplæring

- lovsangsteam

- ungdomsarbeide

eller mye, mye mer? Her, på K-stud kan du søke om det meste. Husk at du må ha godkjente studieplaner før du gjennomfører et kurs, seminar eller lignende. Alle opplysninger finner du på K-stud.