Metodistkirkens diakoni og evangeliseringsråd

Trosopplæringsplanen og diakoniplanen på engelsk

Nå kan du få både trosopplæringsplanen og diakoniplanen til metodistkirken i Norge på engelsk. Diakoniplanen finnes både elektronisk, samt at den er trykt opp, mens trosopplæringsplanen per i dag kun finnes elektronisk. Vi håper begge kan bli til velsignelse både for engelsktalende i Norge og ut over Norges grenser.

Les mer »Drama og undervisning i menighetene

Drama kan være et flott virkemiddel for å formidle den kristne tro. Kanskje føler du deg usikker på hvordan bruke det? Kanskje trenger du og menigheten inspirasjon og undervisning? Marit Nesse tilbyr dette og mye mer. " Vi anbefaler å invitere til en slik helg, " skriver pastor Tveter etter at de hadde besøk av Nesse.

Les mer »Åpne hjerter - Åpne sinn - Åpne dører

Hva om kirken ikke bare er et sted å gå til, men noe vi er? Hva om ordet åpne var et verb? Som kristne ønsker vi å åpne hjerter, sinn og dører, slik at verden kan se Jesus Kristus. Her kan du laste ned filmen som har norsk tale etter en engelsk introduksjon med norsk oversetting.


 

Les mer »Ny bok om John Wesley

Bjørn Olav Hammerstad har skrevet en spennende bok om John Wesley, Metodistkirkens "far".  Boka er den første i IKOs biografier for ungdom, serien kalt "SPOR". Bok om John Wesley bør eies av enhver metodist og andre som er interessert i historie, biografier eller bare spennende barne- og ungdomsbøker som og med fordel kan leses av voksne. Du kan få kjøpt den fra Metodistkirkens hovedkontor, ved alle våre stevner, og kanskje også i din nærmeste Metodistkirke.

Les mer »Konkurranse- bli med og vinn flotte premier

Er du mellom 13 og 30 år, kreativ og har lyst til å være med i en konkurranse, da er sjansen din her. Ideen er at en, på en eller annen måte, skal lage ett eller annet opplegg som på en informativ og god måte presenterer Metodistkirken i Norge for en på sin egen alder. Konkurransen er delt inn i tre grupper etter alder, slik at det er hele tre hovedpremier a kr 1 500.

Les mer »

Inspirasjonsseminar for trosopplærere

10.07.2012 | vmr

Som en oppfølging til trosopplæringsplanen for Metodistkirken, Tro som bærer, inviterer vi til seminar, lørdag 6. oktober kl 1000-1800. Registrering fra kl 0930.

Les mer »Temagudstjeneste med hjerter og liv i Porsgrunn

14.02.2012 | vmr

Metodistkirken i Porsgrunn har for tiden fokus på boka "Et rikere liv". I den forbindelse har de temagudstjenester ut fra de fem temaene som boka tar opp. Søndag 12. februar var fokuset "Nærvær og fellesskap". Alle som kom til gudstjenesten ble bedt om å skrive navnet sitt på et hjerte de fikk da de kom til kirken. Les hva som videre skjedde på Metodistkirken i Porsgrunns egne nettsider og la deg inspirere.

Les mer »

Solidaritetsdagen 2011

22.09.2011 | vmr

Søndag 2. oktober er Solidaritetsdagen, det som tidligere het Hjemmemisjonssøndag. Dette er en dag da nettopp misjon i eget land settes i sentrum. Hvem er vi kirke for og hvordan er vi det, er kanskje noen av spørsmålene vi som menighet kan stille oss selv denne dagen.

Les mer »Fra 25 til 20 000 medlemmer.

19.05.2011 | vmr

Windsor Village United Methodist Church i Houston, Texas (USA)er den største menigheten innen Metodistkirken i USA. En av årsakene til dette er pastor Caldwells forkynnelse om en menighet med fokus på undervisning, diakoni, mangfold og helhetstenkning. Likevel, det er ikke størrelsen det kommer an på, sier pastor Caldwell, men om ditt hjerte er overgitt til Gud og har tro til Ham.  


 

Les mer »

Et rikere liv, bok om medlemsløftene.

15.02.2011

Boka "Et rikere liv" tar for seg 5 ukers daglig andakt og 5 ukers gruppeopplegg. Boka er skrevet av flere danske metodistpastorer. Temaet er de fem medlemsløftene til Metodistkirken: bønn, nærvær, gaver, tjeneste og vitnesbyrd. "Et rikere liv" bør eies av enhver metodist.

Les mer »

30.03.2009:   Handelsspillet og Klimaspillet. »
09.03.2009:   Gudstjenesteopplegg for Kvinnenes internasjonale bønnedag. »
17.02.2009:   Bøker for de aller minste. »
10.12.2008:   På vei mot et inkluderende samfunn. »
10.10.2008:   I Guds hånd. »
10.04.2008:   Guds svar på livets vanskelige spørsmål. »
19.02.2008:   Mitt møte med.... »
13.02.2008:   Målrettet liv - Rick Warren »
22.12.2007:   Hvor er Liv og Per Annerledes i morgen? »
22.12.2007:   Raushet og tydelighet i parforholdet »