Metodistkirkens diakoni og evangeliseringsråd

Metodistkirkens Diakoni - og EvangeliseringsRåd

Vigdis-Merete Rønning
vmr@metodistkirken.no

Kontor: Akersbakken 37, 0172 Oslo

Postadresse: Postboks 2744, St.Hanshaugen, 0131 Oslo

faks  23 33 27 01
Tlf.    23 33 27 20

Kontonummer: 3000.13.88114Styret
Leder: Leif S. Jacobsen


Medlemmer

 

Helene Benedicte Granum

Rune Olav Nese

Harald Olsen


Representant for tilsynsmennene: Svein Jacobsen Veland

Representant for stiftelsen Betanien: Knut Rasmussen

Representant fra Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund ( MBU): Marie Eikemo Larsen

Representanter for menighetsvekst: Stig J. Jørstad og Tom G. Johnsen

Administrativ leder: Gunnar Bradley