En levende og inkluderende menighet
med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket

Hvor ble det av seieren?

Les prestens foreløpige tanker rundt teksten søndag 30.08.2020

Metodistkirkens prekentekst søndag 30. august 2020 er fra Matteus 16,21-28:
(Oversikt over tekstrekkene kan du finne på denne siden: https://lectionary.library.vanderbilt.edu/)

21 Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han reises opp. 22 Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham: «Gud fri deg, Herre! Dette må aldri hende deg.» 23 Men Jesus snudde seg og sa til Peter: «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.»

24 Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25 For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. 26 Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? 27 For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort. 28 Sannelig, jeg sier dere: Noen av dem som står her, skal ikke smake døden før de ser Menneskesønnen komme med kongsmakt.»

Hvor ble det av seieren?

Stakkars Peter. Det er vel ikke noe rart at han reagerer på at Jesus skal dø. Her har han gått sammen med denne Jesus i ett år. Han har sluttet i jobben sin for bare å kunne følge Jesus. Han trodde at Jesus skulle fri dem fra all politisk undertrykkelse. Han trodde han var på vinnerlaget. Og så får han vite at denne Jesus skal dø. Har han blitt lurt?

Han hadde nettopp blitt kalt «Klippen», en klippe som Jesus ville bygge sin kirke på. Og nå ble han plutselig kalt «snublesten». Hva slags sten var han egentlig? Ikke nok med det, men Jesus hadde tatt hardt i og kalt ham Satan. Så fikk alle disiplene høre at for å følge Jesus, måtte de også være villige til å dø. Hvor ble det av seieren? Var det dette de drømte om?

Og hva vil det si å fornekte seg selv? Snakker vi om en selvutslettende religion, så får det heller være…….

Anne Grete Spæren Rørvik

 

Powered by Cornerstone