En levende og inkluderende menighet
med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket

Er Gud urettferdig?

Tanker rundt teksten søndag 6. september. Vingårdssøndagen.

Metodistkirkens prekentekst søndag 6. september 2020 er fra Matteus 20,1-16
(Oversikt over tekstrekkene kan du finne på denne siden: https://lectionary.library.vanderbilt.edu/)

1 For himmelriket er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. 2 Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen og sendte dem av sted til vingården. 3 Ved den tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se noen andre stå ledige på torget. 4 Han sa til dem: ‘Gå bort i vingården, dere også! Jeg vil gi dere det som er rett.’ 5 Og de gikk. Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme. 6 Da han gikk ut ved den ellevte time, fant han enda noen som sto der, og han spurte dem: ‘Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?’ 7 ‘Fordi ingen har leid oss’, svarte de. Han sa til dem: ‘Gå bort i vingården, dere også.’
    8 Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren: ‘Rop inn arbeiderne og la dem få lønnen sin! Begynn med de siste og gå videre til de første.’ 9 De som var leid ved den ellevte time, kom da og fikk en denar hver. 10 Da de første kom fram, ventet de å få mer; men de fikk også en denar. 11 De tok imot den, men murret mot jordeieren 12 og sa: ‘De som kom sist, har arbeidet bare én time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.’ 13 Han vendte seg til en av dem og sa: ‘Venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? 14 Ta ditt og gå! Men jeg vil gi ham som kom sist, det samme som deg. 15 Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som er mitt? Eller ser du med onde øyne på at jeg er god?’ 16 Slik skal de siste bli de første og de første de siste.»

Er Gud urettferdig?

Er Gud urettferdig? Ja, etter vår målestokk kan vi si at Gud er urettferdig. Vi har denne søndagen, som kalles «Vingårdssøndagen», en liknelse om arbeidere i vingården som fikk akkurat samme lønn selv om noen bare hadde jobbet en time mens andre hadde jobbet tolv timer. Poenget må være at Gud er så raus at han virker urettferdig. «Har jeg ikke lov å gjøre som jeg vil med det som er mitt?»
 
Hva vi hører i denne fortellingen er avhengig av hvem vi identifiserer oss med. Da jeg var sykehusprest, opplevde jeg en sjelden gang at en pasient ble kristen på dødsleiet. Slipper de billigere unna? Hva med oss som sliter i Guds rike gjennom et langt liv? Eller tenk om alle mennesker kommer til Gud etter døden? Er det urettferdig? Kan ikke Gud gjøre som han selv vil? Min kjære lærer Jacob Jervell sa alltid: «Jeg ber til Gud om at han må la helvete stå tomt.» Tenk om Satan selv blir reddet? Tenk om det vil skje en forvandling slik at alt blir nytt?

Jesus snudde alt på hodet. Det ble et bakvendtland. De minste ble de største. De fattige fikk sin verdighet, mens de rike gikk bedrøvet bort. De som hadde tilhørt den gamle religionen hele sitt liv måtte se at det kom nye til i ellevte time.

Ja, Gud er urettferdig. Han er langt rausere enn det vi vil oppleve som rettferdig. 

Anne Grethe Spæren Rørvik

Powered by Cornerstone