En levende og inkluderende menighet
med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket

Svar på menighetsprofilen

På menighetsmøtet onsdag 31. januar får vi svaret på spørreundersøkelsen vi nylig har gjennomført. Møtet starter kl 18.00.

Det er alltid spennende å se resultatet av disse unsersøkelsene. Hvordan ligger vi an nå tro? Hva betyr resultatet? Kjenner vi oss igjen i beskrivelsen av menigheten? Er det endringer i forhold til forrige profil? Og hvis ja, hvorfor har det blitt endringer? Hva er det vi har gjort anderledes siden sist? Hva bør vi ha mest fokus på framover? 

Vi forventer ikke å få noe fasitsvar på alle disse spørsmålene denne onsdagen, men vi vil få muligheten til å samtale rundt dem, og kanskje også bli litt klokere.

Svar på menighetsprofilen

Illustrasjon over blir ofte brukt i NaMu-sammenheng. Vi kaller den gjerne "NaMu-tønna". Tønna er fylt med vann, og er satt sammen av planker i litt ulike lengder. Hva kan vi gjøre hvis vi ønsker mer vann i denne tønna? Er det sannsynlig at det vil hjelpe å bare helle på mer vann?

Nei, uansett hvor mye vann vi heller på med, vil vannet dessverre bare renne ut der den korteste planken befinner seg. Det vi derimot kan gjøre for å gjøre plass til mer vann, er å forlenge den planken som er kortest. 

Dette er en av flere viktige prinsipper i NaMu. Vannet illustrerer menighetsveksten, mens tønna illustrerer menigheten. Hver av plankene illustrer de åtte kvalitetene som finnes i menigheter som vokser: Utrustende Lederskap, Nådegavebasert tjeneste, Engasjert trosliv, Hensiktsmessige strukturer, Inspirerende gudstjenester, Livsnære grupper, Behovsorientert evangelisering og Varme relasjoner. Ved å stadig arbeide for å øke lengden på den planken som til enhver tid er kortest, vil kvaliteten på menigheten gradvis bli bedre, og veksten, som bare Gud kan gi, vil etter hvert komme av seg selv.

Menighetsundersøkelsen gir oss svar på hvilke planker som er lengst, og hvilke som er kortest i vår menighet, og så er det opp til oss sammen å finne ut av hvordan vi kan bruke de lengste plankene, til å forlenge de korteste. 

Er du interessert i å lese mer om Drammen Metodistmenighets arbeid med Naturlig menighetsutvikling fram til i dag, kan du lese mer her: http://www.metodistkirken.no/drammen/historien/na-mu

Menighetsmøte - Svar på NaMu-profil

Powered by Cornerstone