En levende og inkluderende menighet
med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket

Kontaktinformasjon

Generell informasjon

Besøks- og postadresse: Tordenskiolds gate 102 og 104, 3044 Drammen

E-post: drammen@metodistkirken.no

Facebook: Vår FB-side finner du her.

Kontortid: Onsdag kl. 10.30-11.30

Organisasjonsnr.: 996901580

Kontonummer: 2220.27.95335

Vipps: Metodistkirken i Drammen #82743

 

Prest/Daglig leder Anne Grete Spæren Rørvik

E-post: annegrete.rorvik@metodistkirken.no

Telefon: 467 68 337

 

Menighetsrådsleder Sissel Hovde

E-post: sissel.hovde@ebnett.no

Telefon: 484 40 274

 

Legleder Hanne Thorgersen

E-post: hanne.thorgersen@gmail.com

Telefon: 419 00 093

Powered by Cornerstone