En relasjonsbyggende menighet
med Jesus i hjertet

Forsiden>Info om oss>Metodistkirken i Flekkefjord

Metodistkirken i Flekkefjord

Flekkefjord

Metodistkirken i Flekkefjord er en menighet med mennesker i alle aldre. Mange forskjellige mennesker, men med et felles ønske om å vokse i tro og nestekjærlighet, og gjøre Jesus kjent for menneskene rundt oss.

Metodistkirken i Flekkefjord har ca 220 medlemmer. Medregnet de som er døpt i kirken er det en samlet "metodistbefolkning" på ca 450 personer.
Metodistkirken er en kirke som satser mye på barn og ungdom, og som fortsatt har et brennende ønske om å nå ut til mennesker i Flekkefjord med evangeliet om Jesus. Over 100 barn og unge er hver uke med på aktiviteter i regi av kirken, og over 100 personer kommer til menighetens gudstjenester på søndag formiddager.

Metodistkirken i Flekkefjord er en menighet med røtter langt tilbake i tid, og var den første "frimenigheten" i byen. Menigheten i Flekkefjord ble grunnlagt 8. mai 1881. Det hele startet i huset til Sven Waage på Hidra. En liten flokk på 10 medlemmer. Det ble drevet parallell virksomhet på Hidra frem til krigens dager.

Ved 40 års jubileumet var det ca. 80 medlemmer, og etter Kåre Lundes periode som pastor (1951-1958) var det kommet opp i ca 150. Deretter har menigheten fortsatt å vokse.
Metodistkirken på landsbasis har i mange år opplevd tildels stor nedgang, Menigheten i Flekkefjord har hatt en motsatt utvikling, og er en livskraftig menighet i lokalsamfunnet.

Kirkebygget har gått gjennom flere utvidelser og ombygginger. Den første kirken ble bygget i 1901 på den tomten kirken står i dag. 
Senere ombygd i 1911, utvidet i 1946 og utvidet igjen i 1989 med nytt inngangsparti, loftsrom og bedre kjøkkenfasiliteter.

Menighetens visjon:
EN RELASJONSBYGGENDE MENIGHET MED JESUS I HJERTET!

 

Powered by Cornerstone