En relasjonsbyggende menighet
med Jesus i hjertet

Forsiden>Misjon

Misjon

 

Misjonsprosjektet Nyan'ombe 2013 - 2016

Misjon
Pr. november 2015 nådde vi 1 million innsamlet, allerede etter 2 år fra vi startet opp dette prosjektet. Innsamlingen til dette prosjektet er avsluttet, det planlegges menighetstur i påsken 2017 til Nyan'ombe for åpning av kirken og feire ferdigstillelse av prosjektet! 
Sett allerede nå av datoene 06. - 17. april 2017 til å bli med til Zimbabwe!
Det jobbes med å finne et nytt prosjekt, og du kan fortsette å gi til misjonen og det som kommer inn går som startkapital inn i nytt prosjekt. 
Misjonsgruppa kommer om ikke lenge med mer informasjon og eget møte om dette.
 

Misjon

I år kan du kjøpe Misjonskalender som alternativ julegave. 
Kalenderen koster 300,- og er meget flott. Det er Andrea Kroslid som har tatt bildene på sitt besøk ved Nyan'ombe i januar i år, og har satt denne nydelig sammen til en flott kalender som vil pryde veggen!

Det er også flasker igjen med "Rent vann" prosjektet som var fjor-årets satsning, og det selges i tillegg mange effekter og fine ting i kirken frem til jul slik at du kan gi noe flott og samtidig støtte misjonsprosjektet.

Se forsiden med beskrivelse her!

 

Misjon

Resultat pr. 31.03.14

Om prosjektet

Metodistkirken i Flekkefjord har gjennom misjonskontoret i Oslo forpliktet seg til et misjonsprosjekt i Nyan'ombe i Zimbabve for de neste 3 årene.

Vi har satt oss som mål å samle inn 1 million kroner til dette prosjektet.

På denne måten kan vi være med å løfte et helt lokalsammfunn med ca. 5-6000 mennesker, (omtrent like mange som bor i Flekkefjord sentrum). Prosjektet omfatter foreløpig følgende oppgaver:

-       Waiting mothers kitchen

-       Waithing mothers shelter

-       Clinic (sykestue)

-       Water, vannposter ved sykestua og kirken. 
        Vannkanal til kjøkkenhager med mer.

-       Utvidelse av kirken og reperasjon av tak på kirken

-       Det kan komme andre oppgaver i tillegg til det som allerede er nevt.

For å nå målet vårt så trenger vi mange givere som enten er med å gir engangsbeløp eller ser dette som en fast månedlig givertjeneste de neste 3 årene.

Eksempel: Hvis vi er 100 personer som hver gir kr. 10.000,- over 3 år, så har vi hele beløpet.
I uken vil dette være kr. 69,50,- i måneden kr. 278,- i året kr. 3333,-.
For mange av oss er dette helt overkommelige beløp.


Misjonskontrakt

Vi håper at du vil være med å støtte dette misjonsprosjektet i tiden fremover. Det er ønskelig med en oversikt over hvor mange som kan tenke seg å være med å støtte prosjektet fremover. Vi kommer også til å utfordre alle underavdelingene i kirken til å være med på forskjellige måter for å få inn midler til prosjektet. Dette skal være et felles prosjekt for hele menigheten.

På misjonskontrakten kan du fylle inn:

Jeg ønsker å være med å støtte prosjektet med et engangsbeløp på kr…………………….
Jeg ønsker å være med å støtte prosjektet med et fast månedlig beløp på kr……………….

Gaver til prosjektet er godkjent for skattefradrags ordningen om du oppgir personnummer ved innbetaling, evnt. om du er registrert fra før av.

Navn:

Penger til prosjektet settes inn på kontonr. 3000.13.88084 og merkes med ”Nyanombe”.

(Du finner misjonskontrakten i vestibylen i kirken.)


Prosjektgruppa består av:

Hilde, Jon, Annte Turid, Arve, Ragnhild, Andrea, Anne-Grethe og Erling 

 

Artikler om prosjektet: 

Resultat pr. 31.12.14

- Fantasktisk resultat for misjonsprosjektet pr. 31.03.14

- 80.000 i januar....

- Fantastisk respons....

- God respons.....

- Alternativ julegave

 

 

Powered by Cornerstone