En relasjonsbyggende menighet
med Jesus i hjertet

Forsiden>Presentasjon av årets konfirmanter
Presentasjon av årets konfirmanter

Presentasjon av årets konfirmanter

På samlingsdagen 20. august ble årets nye konfirmanter presentert.

De fikk også motta sin konfirmantbibel. Det er i år en gjeng 5 fantastiske jenter som skal gå konfirmantopplegget vårt i Metodistkirken. I tillegg er vi så heldige at to av våre tidligere konfirmanter fra 2016 er med som ledere sammen med Pastor Einar. Konfirmantene startet opp sine samlinger mandag 28. august.  De fleste samlingene vil fortsatt være i lokalene til Frikirken på Trøngsla. I år vil ikke lenger Pinsekirken være med på disse fellessamlingene. Men Kirken i Dalen kom med forespørsel om å delta på fellessamlingene med oss. Dens pastor Sofia Bruno vil dermed være med som en av årets leder og har med seg 3 konfirmanter fra Kvinesdal. Frikirken har 7 konfirmanter slik vi totalt er 15 konfirmanter på fellessamlingene. Allerede andre helgen i september vil vi reise på felles leir til leirstedet Skogtun i Marnadal. Våre egne konfirmanter i Metodistkirken vil også i år reise på MBU leir i oktober, delta middagsbesøk hos enkelte familier i menigheten og felles London tur med menighetene våre i Stavanger, Bergen, Trondheim, Porsgrunn. Vår Pastor Einar gleder seg til å delta på årets samlinger og livsvandring med årets konfirmanter 

Powered by Cornerstone