En relasjonsbyggende menighet
med Jesus i hjertet

Forsiden>Voksne>Grupper>Emmausgruppe

Emmausgruppe

Emmausgrupper

 Emmausvandring ble introdusert i Norge for ca 5 år siden. Etter dette er det mange i Flekkefjord som har gått vandringen, både i Metodistkirken og andre kirker.

Emmausvandringen er en tre dagers opplevelse av nytestamentlig kristendom og livsstil. Den har et meget strukturert opplegg. Hensikten er å styrke og fornye troen til de kristne og gjennom dem, familien, menigheten og verden der de lever. Du kan lese mer om Emmausvandringen her.

Som en oppfølging til Emmausvandringen samles grupper fra 4-6 personer regelmessig for å dele erfaringer og oppmuntre hverandre til å være disipler.


Ønsker du å være med på Emmausvandring eller være med i en Emmausgruppe, ta kontakt medPastor Jan Robert Madsen.
 

 

Powered by Cornerstone