SEIGKÆLLANE (GÅ-GRUPPE FOR SENIOR MENN)

Seigkællane møtes hver mandag for en turgåing og fellesskap. Kontaktperson er Olav Imrik telefon 91119060.

Powered by Cornerstone