METODISTKIRKEN I FREDRIKSTAD

Velkommen til konfirmasjon


 

Konfirmant

Å være konfirmant betyr å være opptatt av viktige spørsmål i livet: Hvem er jeg? Hva tror jeg på? Hvilke verdier har jeg? Hvem var og er Jesus? Hva sier Bibelen? Alle disse temaene vil vi berøre gjennom konfirmasjonstiden. Å være konfirmant er også mye annet. Det er fellesskap med andre konfirmanter, konfirmantleir, utenlandstur, film- og hyggekvelder med mer. De siste årene har vi hatt konfirmasjonsleir på høsten og tur til London på våren. Slik vil det nok bli neste år også! Samlingene har vært på torsdager før speidermøtene + noen fellessamlinger med andre konfirmanter i Metodistkirken i Østfold.

Selve konfirmasjonstiden koster ingenting, men det er egenandeler på turer, osv. Konfirmasjonssøndagen er 5. mai 2019. Det stilles ikke krav om at du må være døpt for å bli konfirmert i Metodistkirken. M er info kan du få ved å kontakte pastor Ole Martin Andreassen på telefon 69312512 / 91635934 eller på e-post til Fredrikstad@metodistkirken.no Påmelding samme sted,

Powered by Cornerstone