METODISTKIRKEN I FREDRIKSTAD

Kontakt oss

Kontakt oss Kontor: Ridehusgt.7c, 1606 Fredrikstad

Pastorens kontortid:
Onsdag 10.00 - 12.00
Fredag  10.00 - 12.00

Kontorets telefon: 48500316
Kontorets e-post:    fredrikstad@metodistkirken.no

Menighetens pastor:
Ole Martin Andreassen
Privat mobil:    916 35 934


Facebook 

Menighetens leder siden 2010

Pastor Ole Martin Andreassen

Menighetens pastor er Ole Martin Andreassen, og han har vært pastor i her i Fredrikstad siden 2010. Han er utdannet ved Metodistkirkens teologiske seminar. Han var ferdig utdannet ved seminaret i 1998 og jobbet et år i Kirkens bymisjon i Bergen - Korskirken - før han han hadde sin første menighet i Ålesund. Her virket han også som kateket i Volsdalen kirke noen år. Han var i Ålesund i 6 år før han tok over Hamar og Elverum menigheter i 2005. Siden 2010 har han vært hovedpastor her i Metodistkirken i Fredrikstad.

Ole Martin er født og oppvokst på Kråkerøy og har tilhørt menigheten her i Fredrikstad siden gjennom hele sin oppvekst. Han er gift med Laila og har to barn.

Pastor Ole Martin Andreassen er opptatt av at kirken må forkynne sitt budskap på et språk folk forstår, og er opptatt av at kirken alltid må være; Sann, Relevant og Diakonal. Han liker godt å forkynne for barn og ungdom og prøver å finne gode og kreative innfallsvinkler for sitt budskap.

Han er medlem av Treffpunkt Recovery som er en tenketank og en ressursgruppe for metodistprester som arbeider med rusproblematikk. Han er medlem av EBDAC, European Board of Drug and Alcohol Concerns som arbeider med den samme problematikken.

Pastor Ole Martin Andreassen er aktiv i MBU – Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund og er ofte brukt på MBU-leire og speiderleirer. Han har også ulike tillitsverv innad i Metodistkirken i Norge og prøver gjennom et aktivt engasjement å være en viktig pådriver for utvikling og vekst av Metodistkirken i Norge. 


Pastor Ole Martin Andreassen har ikke fast kontortid

Telefon kontor er 48500316

Mobil pastor er 91 63 59 34

Epost: Fredrikstad@metodistkirken.no 


Pastor OIe Martin Andreassen har erfaringer innen 12-trinnsarbeidet. Ta kontakt hvis du ønsker en 5.-trinnssamtale


 

Pastor Ole Martin Andreassen
Pastor Ole Martin Andreassen     
Metodistkirken i Fredrikstad     

Menighetsrådet 

Menighetsrådet er valgt for 2 år og har ansvar for å lede menigheten gjennom denne perioden. Økonomi, program, strategi m.m er saker som menighetsrådet arbeider med. Medlemmene av menighetsrådet representerer ulike komiteer, undergrupper og verv i menigheten generelt.

Våre samarbeidspartnere

Menigheten har 5 hovedsamarbeids-partnere i Fredrikstad by

Kirkens bymisjon Østfold 

Petrikirken menighet 

Domkirken menighet 

Fredrikstad Kristne råd (Norges Kristne Råd)

Fredrikstad speiderkrets


Andre metodistkirker i Norge

 

Powered by Cornerstone