METODISTKIRKEN I FREDRIKSTAD

EN AKTIV MENIGHET GJENNOM 150 ÅR

I mai 2013 kunne mentodistkirken i Fredrikstad feire 150 år som menighet. På denne siden kan du lese litt om menighetens historie. 

Metodistkirken i Fredrikstad
Metodistkirken i Fredrikstad     

Kort oversikt over Metodistkirken i Fredrikstads historie

Den egentlige start på menigheten var i 1849 når Ole Peter Petersen kom hjem fra USA. Da hadde hans brever til forloveden gått i forveien og skapt en forventning og begeistring for Metodistkirken.

Petersen holdt møter hjemme hos sin forlovede og mange kom på møtene og de opplevde at mange ble «vakt» som O.P Petersen selv skriver det. Han ønsket å bli utdannet som predikant i Metodistkirken og dro tilbake til USA i 1851 og fikk etter hvert jobb i staten Ihowa. Vennene i Fredrikstad søkte da Metodistkirken i USA om de kunne sende over en person som kunne fortsette det arbeidet Petersen hadde startet. Metodistkirkens misjonsledelse spurte da om ikke Petersen selv kunne reise tilbake med et tydelig misjonsmandat til å starte og grunnlegge Metodistkirken i Norge. Petersen var villig og kom tilbake til byen i 1854.

Han talte på husmøter og på offentlige steder der han ble invitert.  Han kjente på motstand fra Den Norske kirkes prester men økte stadig sitt arbeid og hadde også Sarpsborg som sitt kjerneområde. Petersen flyttet etter hvert til Havslundsøy utenfor Sarpsborg og her grunnla ham den første Metodistkirken i Norge i 1856.

Arbeidet i Fredrikstad fortsatte uten at menigheten ble formelt stiftet. Menigheten fikk sin første prest, Lars Dobloug i 1959 og møtene ble holdt på Juuls sal i Gamlebyen. Her ble også menighetens sangkor stiftet i 1861. Petersen hadde tatt meg seg det klassiske klassesystemet fra Wesely og innførte dette både i Fredrikstad og Sarpsborg og menighetene ble driftet etter Wesleys lære.

I 1863 ble menigheten formelt stiftet etter mye bryderi med det offentlige.

Menigheten hadde stiftet søndagsskole og drev med stort barne- og ungdomsarbeid, foreningsvirksomhet, diakonalt arbeid og misjonsvirksomhet. Menigheten vokste seg snart ut av lokalene i Gamlebyen og ønsket å kjøpe egen tomt og bygge sin egen kirke. Tomten ble kjøpt og kirken stod ferdig i 1868 hvor kirken står den dag i dag.

Menigheten vokste stadig og utviklet seg etter tidens krav og behov. Men de sentrale punktene var alltid sang og musikk, barn og ungdom, diakoni og misjonsvirksomhet.

Arbeidet i menigheten vokste og menigheten bygde kapell på Kjølberg som siden ble egen menighet. I 1889 ble kapellet på Lisleby bygget og menighet der grunnlagt. Etter andre verdenskrig ble kapellet på Lervik bygget og er i menighetens eie framdels. I 1974 fikk menigheten nye lokaler bak kirken.   

I 1924 ble speidergruppa startet av Lars Johansen, Arne O. Nilsen, William Ellingsen og Sten A. Gulliksen. Et arbeid som fremdeles betyr mye for menigheten.

Menigheten fremstår i dag som en av de store menighetene både i Metodistkirken i Norge og i Fredrikstad by. Menighetens visjon er at menigheten skal være en møteplass hvor tro, nestekjærlighet og samfunnsansvar skal utvikles og er på den måten i samsvar med de første metodister, Petersen og Wesely selv. Menigheten har gode relasjoner inn i det mellomkirkelige arbeidet i byen og har blant annet vært med å stifte Kirkens Bymisjon i Fredrikstad. Speidergruppa er framdels aktiv med over 100 speidere. Søndagsskole, konfirmantarbeid, ungdomsklubb, foreninger og misjonsgrupper er å finne i menigheten og utgjør hovedarbeidet i menigheten. Gudstjenesten er menighetens samlingspunkt hvor menigheten samler seg til bønn, fornyelse, nattverd, dåp og forkynnelse. Weselys ord om at Guds kjærlighet alltid kommer først og at frelsen er dynamisk og levende gis videre til nye generasjoner metodister i Fredrikstad by. 

Powered by Cornerstone