Knøttekor og barnekor

Det er knøttekor mandager kl. 16.45-17.20 for barn i alderen 2 til 5 år. Barna mellom 5 og 9 år øver i barnekoret kl. 17.20-18.00
 
 

Her blir det sang, rim og regler, dans, lek og bevegelse til musikk. Spesielt for de minste er det behov for at en voksenperson er sammen med barnet. Det vil bli generasjonssang på Betanien 2-3 ganger i høst i stedet for den vanlige korøvelsen i kirken.

Barna som går siste året i barnehagen kan velge om de vil gå i knøttekoret eller i juniorklubben og barnekoret.

Musikalsk leder

Eva Marie S. Toppe er firebarnsmor, pedagog og jobber som musikkterapeut ved Hospitalet Betanien. Hun har lang erfaring i å jobbe med musikk sammen med barn og babyer, blant annet gjennom Pinocchio musikk og drama i Bergen sentrum. I 2016 mottok hun Linda Buettners praksispris for prosjektet Generasjonssang.

"Når sang og musikkaktiviteten tilpasses barnas utviklings- og mestringsnivå hjelper det oss å nå barna der de er, som er et viktig utgangspunkt for all læring og utvikling ", sier Eva Marie S. Toppe (eva.toppe@betanien.no)

Kontingentinnbetaling
Kontingent kr 100,-
Sanglaget i Bergen Første Metodistkirke, kontonummer: 3625.51.96639.
Skriv barnekor og barnets navn i merknadsfeltet på innbetalingen.

 

 

Gruppekalender
Jan22
Mandag, Januar 22, 2018
16:00 Sangmiddag
Vi samles i kirken og spiser middag for en billig penge i forkant av knøttekor, barnekor og juniorklubb.
16:45 Knøttekor
Kor for barn mellom 2 og 5 år. Barna må følges av en voksen.
16:45 Juniorklubb
Juniorklubb for barn i alderen 5-9 år.
17:20 Barnekor
Korøvelse
 
Jan29
Mandag, Januar 29, 2018
16:00 Sangmiddag
Vi samles i kirken og spiser middag for en billig penge i forkant av knøttekor, barnekor og juniorklubb.
16:45 Knøttekor
Kor for barn mellom 2 og 5 år. Barna må følges av en voksen.
16:45 Juniorklubb
Juniorklubb for barn i alderen 5-9 år.
17:20 Barnekor
Korøvelse
 
Feb5
Mandag, Februar 5, 2018
16:00 Sangmiddag
Vi samles i kirken og spiser middag for en billig penge i forkant av knøttekor, barnekor og juniorklubb.
16:45 Knøttekor
Kor for barn mellom 2 og 5 år. Barna må følges av en voksen.
16:45 Juniorklubb
Juniorklubb for barn i alderen 5-9 år.
17:20 Barnekor
Korøvelse
 
Feb12
Mandag, Februar 12, 2018
16:00 Sangmiddag
Vi samles i kirken og spiser middag for en billig penge i forkant av knøttekor, barnekor og juniorklubb.
16:45 Knøttekor
Kor for barn mellom 2 og 5 år. Barna må følges av en voksen.
16:45 Juniorklubb
Juniorklubb for barn i alderen 5-9 år.
17:20 Barnekor
Korøvelse
 
Feb19
Mandag, Februar 19, 2018
16:00 Sangmiddag
Vi samles i kirken og spiser middag for en billig penge i forkant av knøttekor, barnekor og juniorklubb.
16:45 Knøttekor
Kor for barn mellom 2 og 5 år. Barna må følges av en voksen.
16:45 Juniorklubb
Juniorklubb for barn i alderen 5-9 år.
17:20 Barnekor
Korøvelse
 
Mar5
Mandag, Mars 5, 2018
16:00 Sangmiddag
Vi samles i kirken og spiser middag for en billig penge i forkant av knøttekor, barnekor og juniorklubb.
16:45 Knøttekor
Kor for barn mellom 2 og 5 år. Barna må følges av en voksen.
16:45 Juniorklubb
Juniorklubb for barn i alderen 5-9 år.
17:20 Barnekor
Korøvelse
Mar12
Mandag, Mars 12, 2018
16:00 Sangmiddag
Vi samles i kirken og spiser middag for en billig penge i forkant av knøttekor, barnekor og juniorklubb.
 

Barn & Ungdom

Metodistkirken i Fyllingsdalen har et aktivt og utadvent barne- og ungdomsarbeid. Blant aktivitetene har vi babysang, barnekor, speidergruppe og søndagskole.
Les mer om:
Søndager

Søndagsskolen

Metodistkirken i Fyllingsdalen har søndagsskole med aktiviteter for barn fra 2 til 10 år.
Mandager

Knøttekor og barnekor

Det er knøttekor mandager kl. 16.45-17.20 for barn i alderen 2 til 5 år. Barna mellom 5 og 9 år øver i barnekoret kl. 17.20-18.00

Babysang

Vi har for tiden ikke babysang.
Onsdager

Bergen MS

Bergen MS er speidergruppen vår. De møtes i kirken de fleste onsdager kl. 18.00 - 19.30. Flokken er for barn i 2-4.klasse. Troppen er for barn i 5.-10. klasse.
Onsdager

Flokken (Bergen MS)

Flokken møtes de fleste onsdager kl. 18.00-19.30. Dersom ikke annet er oppgitt er oppmøte i kirken.
Onsdager

Troppen (Bergen MS)

Troppen er for barn i 5.-10. klasse. Vi møtes onsdager kl 18.00-19.30 i kirken (med mindre annet er oppgitt). Vi starter møtene på speiderrommet i underetasjen med opprop og orientering om hva som skal skje på møtet.
Powered by Cornerstone