Knøttekor og barnekor

Det er knøttekor mandager kl. 16.45-17.20 for barn i alderen 2 til 5 år. Barna mellom 5 og 9 år øver i barnekoret kl. 17.20-18.00
 
 

Her blir det sang, rim og regler, dans, lek og bevegelse til musikk. Spesielt for de minste er det behov for at en voksenperson er sammen med barnet. Det vil bli generasjonssang på Betanien 2-3 ganger i høst i stedet for den vanlige korøvelsen i kirken.

Barna som går siste året i barnehagen kan velge om de vil gå i knøttekoret eller i juniorklubben og barnekoret.

Musikalsk leder

Eva Marie S. Toppe er firebarnsmor, pedagog og jobber som musikkterapeut ved Betanien rehabilitering og sykehjem. Hun har lang erfaring i å jobbe med musikk sammen med barn og babyer, blant annet gjennom Pinocchio musikk og drama i Bergen sentrum. I 2016 mottok hun Linda Buettners praksispris for prosjektet Generasjonssang.

"Når sang og musikkaktiviteten tilpasses barnas utviklings- og mestringsnivå hjelper det oss å nå barna der de er, som er et viktig utgangspunkt for all læring og utvikling", sier Eva Marie S. Toppe (eva.toppe@betanien.no)

Kontingentinnbetaling
Kontingent kr 100,-
Sanglaget i Bergen Første Metodistkirke, kontonummer: 3625.51.96639.
Skriv barnekor og barnets navn i merknadsfeltet på innbetalingen.

 

 

Gruppekalender
Jan21
Mandag, Januar 21, 2019
16:45 Knøttekor
17:20 Barnekor
 
Jan28
Mandag, Januar 28, 2019
16:45 Knøttekor
17:20 Barnekor
 
Feb4
Mandag, Februar 4, 2019
16:45 Knøttekor
17:20 Barnekor
 
Feb11
Mandag, Februar 11, 2019
16:45 Knøttekor
17:20 Barnekor
 
Feb18
Mandag, Februar 18, 2019
16:45 Knøttekor
17:20 Barnekor
 
Mar4
Mandag, Mars 4, 2019
16:45 Knøttekor
17:20 Barnekor
 
Mar11
Mandag, Mars 11, 2019
16:45 Knøttekor
17:20 Barnekor
 
Mar18
Mandag, Mars 18, 2019
16:45 Knøttekor
17:20 Barnekor
 
Mar25
Mandag, Mars 25, 2019
16:45 Knøttekor
17:20 Barnekor
 
Apr1
Mandag, April 1, 2019
16:45 Knøttekor
17:20 Barnekor
 
Apr8
Mandag, April 8, 2019
16:45 Knøttekor
17:20 Barnekor
 
Apr29
Mandag, April 29, 2019
16:45 Knøttekor
17:20 Barnekor
Mai6
Mandag, Mai 6, 2019
16:45 Knøttekor
 

Barn & Ungdom

Metodistkirken i Fyllingsdalen har et aktivt og utadvent barne- og ungdomsarbeid. Av aktiviteter har vi barnekor, speidergruppe og søndagskole.
Les mer om:
Søndager

Søndagsskolen

Metodistkirken i Fyllingsdalen har søndagsskole med aktiviteter for barn fra 2 til 10 år.
Mandager

Knøttekor og barnekor

Det er knøttekor mandager kl. 16.45-17.20 for barn i alderen 2 til 5 år. Barna mellom 5 og 9 år øver i barnekoret kl. 17.20-18.00

Babysang

Vi har for tiden ikke babysang.
Onsdager

Bergen MS

Bergen MS er speidergruppen vår. De møtes i kirken de fleste onsdager kl. 18.00 - 19.30. Flokken er for barn i 2-4.klasse. Troppen er for barn i 5.-10. klasse.
Onsdager

Flokken (Bergen MS)

Flokken møtes de fleste onsdager kl. 18.00-19.30. Dersom ikke annet er oppgitt er oppmøte i kirken.
Onsdager

Troppen (Bergen MS)

Troppen er for barn i 5.-10. klasse. Vi møtes onsdager kl 18.00-19.30 i kirken (med mindre annet er oppgitt). Vi starter møtene på speiderrommet i underetasjen med opprop og orientering om hva som skal skje på møtet.
Powered by Cornerstone