Søndagsskolen

Metodistkirken i Fyllingsdalen har søndagsskole med aktiviteter for barn fra 2 til 10 år.
 
 

 

Søndagsskolen

Barn under 3 år må følges av en voksen.

 

Søndagsskoletimen består av Bibelrettet undervisning ved hjelp av drama, flannelograf eller tegneserieplansjer, samt sang- og bønnestund. Barna har mulighet til å bli kjent med hverandre og de voksne lederne under lekestund og aktivitet. Aktiviteten har sammenheng med undervisningen hvor barna får anledning til å fargelegge, tegne, klippe og lime og lage noe som de vanligvis kan ta med seg hjem. 

Vi tar opp kollekt til inntekt for menighetens misjonsprosjekt på hver søndagsskole.

 

Gruppekalender
Jan15
Søndag, Januar 15, 2017
11:15 Søndagsskole
Barna er med på gudstjenestens første del og går så ut for å Bibelrettet undervisning på søndagsskolen.
 
Feb12
Søndag, Februar 12, 2017
11:15 Søndagsskole, avlyst grunnet sykdom
Barna er med på gudstjenestens første del og går så ut for å Bibelrettet undervisning på søndagsskolen.
 
Mar12
Søndag, Mars 12, 2017
11:15 Søndagsskole
 
Apr2
Søndag, April 2, 2017
11:00 Søndagsskole
Barna er med på gudstjenestens første del og går så ut for å være med på søndagsskolen.
 
Mai14
Søndag, Mai 14, 2017
11:00 Søndagsskole
Barna er med på gudstjenestens første del og går så ut for å være med på søndagsskolen.
 
Sep10
Søndag, September 10, 2017
11:15 Søndagsskole
 
Sep24
Søndag, September 24, 2017
11:15 Søndagsskole
 
Okt22
Søndag, Oktober 22, 2017
11:15 Søndagsskole
 
Nov5
Søndag, November 5, 2017
11:15 Søndagsskole
 
Des3
Søndag, Desember 3, 2017
11:15 Søndagsskole
 
Des10
Søndag, Desember 10, 2017
11:15 Søndagsskole
 
Feb25
Søndag, Februar 25, 2018
11:15 Søndagsskole
Søndagsskole under deler av gudstjenesten.
 
Mar18
Søndag, Mars 18, 2018
11:15 Søndagsskole
Søndagsskole under deler av gudstjenesten.
 
Apr15
Søndag, April 15, 2018
11:15 Søndagsskole
Søndagsskole under deler av gudstjenesten.
 
Apr29
Søndag, April 29, 2018
11:15 Søndagsskole
Søndagsskole under deler av gudstjenesten.
 
Sep23
Søndag, September 23, 2018
11:15 Søndagsskole
Søndagsskole for barna.
 
Okt28
Søndag, Oktober 28, 2018
11:15 Søndagsskole
Søndagsskole for barna.
 
Jan13
Søndag, Januar 13, 2019
11:15 Søndagsskole
Søndagsskole for barn under deler av gudstjenesten.
 
Feb3
Søndag, Februar 3, 2019
11:15 Søndagsskole
Søndagsskole for barna under deler av gudstjenesten.
 
Mar17
Søndag, Mars 17, 2019
11:15 Søndagsskole
Søndagsskole for barna under deler av gudstjenesten.
 
Apr28
Søndag, April 28, 2019
11:15 Søndagsskole
Søndagsskole for barna under deler av gudstjenesten.
 
Okt6
Søndag, Oktober 6, 2019
11:00 Gudstjeneste og søndagsskole
Gudstjeneste med nattverd. Pastor Tom G. Johnsen forkynner om "Det viktigste" ut fra 1. Tess.1 med fokus på TRO denne søndagen. Det blir søndagsskole under gudstjenesten. Kirkekaffe etter gudstjenesten. Velkommen!
 
Okt20
Søndag, Oktober 20, 2019
11:00 Gudstjeneste og Søndagsskole
Høstofferdag med besøk av koret NYTT LIV. Pastor Tom G. Johnsen: "Kjærlighet". Søndagsskole for barna under gudstjenesten. Offer og kirkekaffe.
 
Nov3
Søndag, November 3, 2019
11:00 Gudstjeneste og Søndagsskole
Allehelgensgudstjeneste. Pastor Tom G. Johnsen: "Håp". Nattverd, Søndagsskole og kirkekaffe.
Des1
Søndag, Desember 1, 2019
11:00 Gudstjeneste og Søndagsskole
Adventsgudstjeneste med nattverd og dåp. Pastor Tom G. Johnsen: "Troen skal deles". Kirkekaffe.
 

Barn & Ungdom

Metodistkirken i Fyllingsdalen har et aktivt og utadvent barne- og ungdomsarbeid. Av aktiviteter har vi barnekor, speidergruppe og søndagskole.
Les mer om:
Søndager

Søndagsskolen

Metodistkirken i Fyllingsdalen har søndagsskole med aktiviteter for barn fra 2 til 10 år.
Mandager

Knøttekor og barnekor

Det er knøttekor mandager kl. 16.45-17.20 for barn i alderen 2 til 5 år. Barna mellom 5 og 9 år øver i barnekoret kl. 17.20-18.00

Babysang

Vi har for tiden ikke babysang.
Onsdager

Bergen MS

Bergen MS er speidergruppen vår. De møtes i kirken de fleste onsdager kl. 18.00 - 19.30. Flokken er for barn i 2-4.klasse. Troppen er for barn i 5.-10. klasse.
Onsdager

Flokken (Bergen MS)

Flokken møtes de fleste onsdager kl. 18.00-19.30. Dersom ikke annet er oppgitt er oppmøte i kirken.
Onsdager

Troppen (Bergen MS)

Troppen er for barn i 5.-10. klasse. Vi møtes onsdager kl 18.00-19.30 i kirken (med mindre annet er oppgitt). Vi starter møtene på speiderrommet i underetasjen med opprop og orientering om hva som skal skje på møtet.
Powered by Cornerstone