Varm - inkluderende - nær
og disippelgjørende

Forsiden>Påskeuken 2019
Påskeuken 2019

Påskeuken 2019

2019-04-14

Selv om påskeuken egentlig er uken som følger påskedagen, er det Den stille uke som på folkemunne kalles "påskeuken". Det er strengt tatt her fridagene er, og det er disse som markeres behørig i byens kirker - også i Metodistkirken.

Skjærtorsdag kl. 18:00

På skjærtorsdag kveld feirer vi felles gudstjeneste med Tistedal Metodistmenighet, og det er Ray Svanberg som taler. Sidsel B. Grønberg leder, og organist Jan Erik Norheim spiller. Vi feirer nattverd sammen, og det blir et enkelt måltid i Wesleysalen etterpå.

Langfredag kl. 11:00

Den felleskirkelige gudstjenesten i Immanuels kirke har blitt en tradisjon. Det er Pinsekirken Salen som står for årets taler, pastor Frode Næss. Ellers medvirker flere fra byens menigheter. Metodistkirkens Jan Erik Norheim er dagens organist, og Jenny Marie Norheim synger. Arild Elnes står for saksofonspill.

1. Påskedag kl. 11:00

På 1. påskedag er det fest i Metodistkirken i Halden. Vi får lov til å bære frem et barn for Gud, og i takknemlighet får vi døpe Noah som allerede er sett, kjent og elsket av sin frelser og forløser. Kirsti Norheim sitter ved flygelet i dag, og vi har band bestående av Morgan B. Pettersen på trommer og Simon H. Tveter på bass. Vi får også vakker sang ved Jenny Marie Norheim! Alle er vel møtt til en real festgudstjeneste hvor vi synger og preker påsken inn i hjertene.

Powered by Cornerstone