Varm - inkluderende - nær
og disippelgjørende

Forsiden>Metodistkirkens ledelse gir full støtte til Stålsett
Metodistkirkens ledelse gir Stålsettt full støtte. Fra venstre: tilsynsprest Ingull Grefslie, hovedstyreleder Audun Westad, biskop Christian Alsted og tilsynsprest Knut Refsdal.
Metodistkirkens ledelse gir Stålsettt full støtte. Fra venstre: tilsynsprest Ingull Grefslie, hovedstyreleder Audun Westad, biskop Christian Alsted og tilsynsprest Knut Refsdal.

Metodistkirkens ledelse gir full støtte til Stålsett

2019-12-03
Les hva kabinettet og hovedstyreleder skriver om saken mot biskop emeritus Gunnar Stålsett.

Vi, som ledere i Metodistkirken i Norge, ønsker å uttrykke vår fulle støtte til biskop emeritus Gunnar Stålsett for hans samvittighetshandling som viser omsorg og nestekjærlighet for medmennesker, men som bryter norsk lov. Vi støtter også forslag, arbeid og tiltak som gjøres for å endre dette regelverket og som sikrer bedre livssituasjon for de såkalte ureturnerbare asylsøkerne.

Det er vår klare oppfatning at det ikke er handlingene til biskop emeritus Stålsett som er gale, men lovverket vi har i Norge for de såkalte ureturnerbare asylsøkerne. Å straffe Stålsetts medmenneskelighet mener vi vil sende svære uheldige signaler ut til det norske så vel som det internasjonale samfunnet.

I Metodistkirkens sosiale prinsipper er det også klar tale når det snakkes om immigranter: Vi anerkjenner, omfavner og bekrefter alle personer, uavhengig av opprinnelsesland, som medlemmer av Guds familie. Vi bekrefter alle menneskers rett til like muligheter for arbeid, tilgang til bolig, helsehjelp, utdanning og frihet fra sosial diskriminering.

Derfor uttrykker vi vår støtte til biskop emeritus Stålsett og alle andre vi vet har handlet samvittighetsfullt i lignende saker.

Vi vil oppfordre alle til fortsatt å vise omsorg og medmenneskelighet for de ureturnerbare asylsøkerne som er i en svært vanskelig situasjon. Vi vil også oppfordre alle politikere til å endre dette regelverket omgående.

Christian Alsted, biskop for Norden og Baltikum
Ingull Grefslie, tilsynsprest for Nord-vestre distrikt
Knut Refsdal, tilsynsprest Østre distrikt
Audun Westad, leder av Metodistkirkens Hovedstyre

 

Powered by Cornerstone