Kalender

søn 19. jul
11:00: Sommergudstjeneste
 
søn 9. aug
11:00: Sommersamling i kirken
 

Ekstraordinær menighetskonferanse

11.06.2020
Tove Synnøve Tveit

Det blir en ekstraordinær menighetskonferanse etter gudstjenesten søndag 21.juni. Det er kun en sak: VALG. 


Den ordinære menighetskonferansen ble gjennomført som en pastoratkonferanse på nett. Da ble det vedtatt å utsette valget til en anledning der flere av menigheten kan være tilstede. Vi vil derfor foreta valget takkedagen - slik at det kan være klart før høstsemesteret. 


Pastor Marit Bjørnevik har fått fullmakt til å fungere som settetilsynsprest. « TilbakeBreidablikkgt. 109 - Boks 335 - 5501 Haugesund - Epost: haugesund@metodistkirken.no