Kalender

søn 19. jul
11:00: Sommergudstjeneste
 
søn 9. aug
11:00: Sommersamling i kirken
 

Ekstraordinær menighetskonferanse

11.06.2020 | Tove Synnøve Tveit

Det blir en ekstraordinær menighetskonferanse etter gudstjenesten søndag 21.juni. Det er kun en sak: VALG. 


Den ordinære menighetskonferansen ble gjennomført som en pastoratkonferanse på nett. Da ble det vedtatt å utsette valget til en anledning der flere av menigheten kan være tilstede. Vi vil derfor foreta valget takkedagen - slik at det kan være klart før høstsemesteret. 


Pastor Marit Bjørnevik har fått fullmakt til å fungere som settetilsynsprest. Endelig: Velkommen til kirken

09.05.2020 | Tove Synnøve Tveit

Da blir det igjen tillatt å samles - i alle fall etter visse retningslinjer. Det blir godt å ses igjen. 

Her finner dere et brev med litt forskjellig informasjon.

Les mer »Hyrdebrev

24.04.2020 | Tove Synnøve Tveit

Vi har fått hyrdebrev fra biskop Christian Alsted. Det kan du lese her.


Hyrdebrev April 2020.pdf  Hyrdebrev

24.04.2020 | Tove Synnøve Tveit

Vi har fått hyrdebrev fra biskop Christian Alsted. Det kan du lese her. 


 «Smittebærere»

12.04.2020 | Tove Synnøve Tveit

Påskemorgen med oppstandelsen. Disiplenes glede, og sikkert forundring. Vi skulle tro de ikke ville stoppe å rope: Han er oppstanden – halleluja! Men om kvelden på påskedag leser vi imidlertid hos Johannes: Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» (20:19)

Les mer »

Kristus er oppstanden!

11.04.2020 | Tove Synnøve Tveit

Ja, han er sannelig oppstanden!


Hvordan er din påskemorgen denne forunderlige påsken år 2020 e.Kr.? Påskedagen formidler et budskap om Oppstandelsen fra de døde! Det aner meg at i denne påsken er det mange mennesker på denne vår sårbare jord som griper fast om en Oppstandelsestro. Vi må tro at det blir ‘nytt liv’ etter at koronaviruset er blitt stanset for sin ødeleggende og dødelige ferd over jordkloden vår!

Les mer »Langfredag

10.04.2020 | Tove Synnøve Tveit

Langfredag er nesten over. En dag som inneholder mange detaljer. 


Jeg vil bare dele to bilder som  henger i kirken tilknyttet denne dagen: Et der Jesus er i Getsemane - starten av dagens tekst, og et der vi ser Jesus med tornekronen - motslutten av dagen.

Les mer »

Skjærtorsdag

09.04.2020 | Tove Synnøve Tveit

Når du hører ordet skjærtorsdag får du kanskje opp et bilde i hodet med Jesus og disiplene som sitter rundt bordet for å feire det tradisjonelle påskemåltidet, og hvor han da innstiftet nattverden. Det er laget mange bilder med motivet fra den første nattverden. Jeg har tatt med bildet som henger i Wesleysalen i kirken. Kanskje vi allerede nå tenker at det var veldig så tett de satt – det vi savner og ikke kan ha akkurat nå – bordfellesskap med venner.

Les mer »Pastoral utnevning

01.04.2020 | Tove Synnøve Tveit

Vi vet at pastor Marit Bjørnevik slutter til sommeren, og i den forbindelse har vi fått melding fra kirkens kabinett (biskop og tilsynsprester) om at pastor Tove Synnøve Tveit da får en større stilling. Meldingen lyder:

Les mer »

"Møtested for metodister"

31.03.2020 | Tove Synnøve Tveit

Nå i disse tidene når vi ikke kan møtes som vanlig i kirkene, er det for hele metodistkirken i Norge laget et felles møtested på nettet. 


Hver dag legges det ut en videoandakt på Metodistkirken i Norge sin hjemmeside: metodistkirken.no 


På søndager og de andre helligdagene i påsken sendes det en kort gudstjeneste fra en av kirkene våre. 

Les mer »

25.03.2020:   Hei alle sammen. »
18.02.2020:   AVLYST - Temakveld med Helge Simonnes »
13.12.2019:   Julehilsen »
25.06.2019:   Hyrdebrev »
16.06.2019:   Sommersamlinger »
24.03.2019:   Uttalelse fra menighetskonferansen »
21.03.2019:   Menighetskonferanse »
04.03.2019:   Kontemplasjon »
08.02.2019:   Misjonsdag »
19.12.2018:   Nye samlinger »Breidablikkgt. 109 - Boks 335 - 5501 Haugesund - Epost: haugesund@metodistkirken.no