Den 0ppstandene

03.04.2020

Denne påskebetrakningen av pastor Kjell Arild Johansen tar oss med til Israels tempel hvor offerblodet stenkes på alteret på forsoningsdagen. Han viser hvordan Jesus er den nye paktens forsoner. Jesu oppstandelse blir gjort levende for oss ved Den hellige Ånd. Les gjerne Johannes evangelium kap. 20 og 21 først.
I det gamle testamente kan vi lese om ypperstepresten som en gang i året gikk inn i det aller helligste rommet i templet og strøk «offerblod» på nådestolen, lokket på paktens ark, (3 Mos.16:15 f). Dette skjedde på den store forsoningsdagen.

I det nye testamentet er Jesus både yppersteprest som har tilgang til det aller Helligste, men også selve offeret. Han bærer sitt eget blod frem for Gud, ( Hebr. 9. 11-14). Påskens dramatiske historie fra langfredagens lidelse og offer slutter ikke der. Jesu jordiske liv slutter ved den tomme grav og at han i møte med disiplene viser sin seier over døden.

Menneskes tanker stanser ofte ved dødens grense. Thomas, en av Jesu disipler hadde vanskeligheter med å tro dette og sa han ikke kunne tro før han hadde sett Jesus og tatt på ham. Mange kjenner seg igjen i Thomas sine ord. Han fikk se Jesus og ropte ut ordene: «Min Herre og min Gud»! Det er underlig å tenke på at Jesus etter oppstandelsen kunne gå igjennom lukkede dører, men samtidig vet vi jo at rundt omkring oss er det masse radio og tv- bølger som vi ikke oppfatter med våre normale sanser.

På samme måte som man har en antenne kan vi gjennom bønnen og ved den Hellige Ånd få «bildene» av hva Jesu oppstandelse betyr for oss. Jesus sa noe om dette til disiplene før han døde, (16:12): «Jeg har ennå mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han føre dere frem til hele sannheten».

« Se der er Guds Lam som bærer verdens synd», sa døperen Johannes om Jesus, Joh. 1:29). Gjennom Jesu offer så blir det en inngang til Gud og hans rike: «Jeg er veien, sannheten og livet» sa Jesus. Teksten som er i overskriften på denne andakten er fra Johannes evangeliet. Hans sentrale tema i evangeliet er «det evige liv» gitt ved Jesus Kristus. Jesu oppstandelse er den kristne tros fundament. Paulus sier det slik: «Hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder».

Påskemorgen slukker sorgen,
slukker sorgen til evig tid.
Den har oss givet, lyset og livet,
lyset og livet i dagning blid.
Påskemorgen slukker sorgen,
slukker sorgen til evig tid.
Grundtvig 1843


« Tilbake
Kalender

Klikk for mer informasjon

søn 7. jun
11:00: Gudstjeneste med nattverd. Pastor Kjell Arild Johansen og Audun Frode Ringkjøb
 
søn 14. jun
17:00: Gudstjeneste ved Marit Nygård og pastor Kjell Arild Johansen Sang av Linett og Marianne Sanchez Hillestad.
 
søn 21. jun
17:00: Takkedag for arbeidsåret Se nærmere bekjentgjørelse
 

 

 

 

 

Metodistkoppen.

kr 150,-

Kjøp i kirken, eller fra hovedkontoret.

Klikk på bildet for mer info.