Kvinnenes internasjonale Bønnedag. Fellesmøte i Hønefoss kirke.

Kvinner over hele verden i mange ulike kirker samles den første fredag i mars til bønn og inspirasjon.


I år er det kvinnene i Zimbabwe som har laget programmet og som er i fokus. Metodistkirken i Norge har gjennom generasjoner hatt et nært samarbeide med United Methodist Church i Zimbabwe. Menigheten på Hønefoss fullførte et stort prosjekt for få år siden hvor vi bygde og utstyrte med data et bibliotekbygg som endret skolesituasjonen for mange unge. Strikkegruppa vår leverer stadig utstyr som berger livet til premature barn i Zimbabwe.


Både menn og kvinner er hjertelig velkommen til Bønnedagen. Det blir en enkel servering etter møtet.


TEMA:"Stå opp, ta din matte og gå!

Å bygge framtiden for barn som vokser opp i Liberia

Metodistkirken i Hønefoss har forpliktet seg på et misjonsprosjekt i Liberia.Første søndag i februar blir prosjektet presentert på gudstjenesten i Arcaden. Da ruller vi igang innsamlingsaksjonen


Skolen i John Deans Town i Liberia skal rehabiliteres. Vi skal skaffe midler til inventar slik som pulter, stoler, tavler og annet utstyr. Skolen når 140 elever fra nærområdet. Det skal bygges nye klasserom og skaffes nytt utstyr.


Lokalt eierskap er helt sentralt i disse prosjektene, og det er landsbyene som vet hva de trenger og som søker støtte til dette! De forplikter seg også til å bidra med lokale ressurser; sand, stein, vann og ikke minst arbeidskraft. Deltakelsen gjør at eierfølelsen til prosjektet blir stor. Hønefoss bidrar med midler, omtanke og forbønn.


Til sammen skal vi samle inn 30.000 kroner fordelt over to år. Dersom du vil støtte dette prosjektet kan du gi ditt bidrag på  kto   2230 10 25371 og merke det «misjonsprosjekt». Du kan også levere en konvolutt i kollektboksen med teksten «misjonsprosjekt».Bibeldag med mye krydder i festsalen i Arcaden søndag 26. januar kl. 17:00.

Det blir en kveld med bibelen som ramme - bibelsk mat (jødiske retter), sanger med tekster fra bibelen, fortellinger som er knyttet til maten og sangene. Barn og voksne deler fellesskap rundt Bibelen, den mest solgte og leste bok i verden. Velkommen til en flott opplevelse.
 Bibelselskapet forteller at 10 kroner er nok til å dekke papiret til en bibel trykket i Kina med opp mot 120 millioner kristne, mange fattige som trenger en bibel. Du kan bidra med en gave til Bibelselskapets konto 3000 16 16869.Dåpen i fokus

Andre søndag i januar er det Jesu dåp som løftes fram i bibeltekstene. Hvilken sammenheng er det mellom dåpen av Jesus og den dåp vi er døpt med? Hvorfor er det så mange og forskjellige synspunkter på dåp og dåpsformer? Flere slike spørsmål blir tatt opp i forkynnelsen. Det hadde vært interessant om venner fra andre menigheter kom og delte fellesskap. Som vanlig er det både søndagsskole og kirkekaffe. John Bråthen gleder oss med musikk.Vi minnes i takknemlighet.

Oddny Olsen (78 ) sovnet stille inn etter et langt sykeleie den 16.desember. Oddnys mangeårige tjeneste  i Metodistkirken har satt gode og dype spor. Hun bisettes fra Ringerike krematorium 3.januar kl. 12:00. Minnesamvær i Kirkestua. Like kjært som blomster er en gave til Metodistkirken Hønefoss.


Kjell Arvid Korneliussen (62) sovnet stille inn 23.desember etter lang sykdom. Kjell Arvid hadde mye av barne- og ungdomstiden på Hønefoss hvor hans far var pastor i Metodistkirken. Han bisettes i Solvang gravkapell, Tønsberg den 3. januar kl. 10:30. Like kjært som blomster er en gave til Kirkens Bymisjon.


Vi lyser fred over deres gode minne.


 

Velkommen i Metodistkirken i Arcaden i Julen og NyttårEt barn er oss født, en Sønn er oss gitt. Herredømmet er på Hans skuldre!

Vil verdens mektige lytte til et barn? Siste år har vi opplevd at  16-årige Greta har fått plass på FNs talerstol og i høstens klimatoppmøte, Bak henne står tusener på tusener av barn og unge som har demonstrert mot vår uvettige bruk av jordens ressurser.


Et taust rop fra barnearbeiderne som kryper i trange gruveganger er også blitt mer tydelig i media. De skal grave ut de metallene som trenges for at du og jeg  skal få en ny og avansert mobiltelefon.


Barnet Jesus er konge. Fra 12-års alder har han talt til verden om Guds farsomsorg og kjærlighet og om at Gud har gitt menneskeslekten ansvaret og makten til å forvalte. La oss gjøre vårt i det kommende året for barna som roper.Les mer »

Adventgudstjeneste 8.desember kl 17:00

Ragnhild Limstrand gleder oss igjen med sang. Pastor Kjell Arild Johansen taler og leder oss i lovsang . Ved orgelet. Audun Frode Ringkjøb.  Søndagsskolen samles og det er kirkekaffe.Lisa Kristin Hanielsen synger og taler .

Søndag 17.november er det vår egen Lisa Kristin som taler og synger på møtet. Hun arbeider på Hovedkontoret med sakene til Ungdomsforbundet vårt, og vil sikkert gi oss noen glimt fra det også. I fjor høst arbeidet Lisa i menigheten her som vikar under prestens sykdom. Vi ønsker henne hjertelig velkommen.Denne søndagen blir møtet i Festsalen i tredje etasje. Det blir søndagsskole og kirkekaffe.


Høstfest med Immanuelkoret fra Porsgrunn

Høstfest har perspektiver mot vår, såmannsarbeide og kommende innhøstning.  "Den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse." 2 Kor 9,6  


Andre søndag i november feirer vi høstfest i kirken i Arcaden. Dagen skal gjenspeile vår takknemlighet for alle de goder vi får nyte i vårt land. Men det skal også si noe om gleden ved å gi. Det er nemlig en av de gode og sterke erfaringene i et menneskeliv. På høstfesten har vi besøk av Immanuelkoret fra Porsgrunn og presten der, Vidar Sten Bjerkseth. Da har vi muligheten til å gi et godt høstoffer til den viktige virksomheten vi driver i Arcaden. 


Et blikk på regnskapene våre forteller at de balanserer rundt 800 000 kroner i året, av det er drøyt 40% gaveinntekter. Mange er med og gir regelmessig. I Norge kan hver skatteyter gi opp mot 50 000 kroner skattefritt til menigheter og ideelle organisasjoner. Det er raust av staten synes jeg. På høstfesten er det anledning til å være med på et løft. Bruk kollekten, VIPPS muligheten eller bankoverføring. Om du trenger mer info: Under tag "Kontakt" øverst på siden finner du mange opplysninger.


 

Allehelgensdag er en god anledning til å være sammen i kirka og i familien »
Sangerparet Svend Åge og Hilde deltar på siste gudstjenesten i oktober. Allehelgensdag 3.nov. taler Ivar Granum »
Sangere fra Metodistkirken i Drammen i Arcaden søndag 20.okt. »
Kvinnelig leder fra Metodistkirken i Liberia besøker kirken i Arcaden søndag 13.oktober. »
Hanne Lien og Hans Petter Frivold synger og spiller søndag 22.september. »
Metodistkirkens sommerfest ble en flott opplevelse i skikkelig sommervær. »
Vi gratulerer Lisa Kristin og Ronny som har giftet seg, Lisa arbeidet i vikariat i menigheten i fjor høst og er nå MBU sekretær. »
Velkommen i kirken i Arcaden i august. »
Helene Benedikte Granum-Aanestad ordinert til prest i Metodistkirken »
Påsketid med forventning, Jesusopplevelser og sorg. »
Kalender

Klikk for mer informasjon

tors 27. feb
16:30: Middag i Festsalen. Gratis, men du kan gi en gave
19:00: Inspirasjonssamling for venner og medlemmer. Vi ser framover og ønsker innspill ii arbeidet med planer. Enkelt måltid.
 
fre 28. feb
12:00: Møteplassen i Festsalen 3 et. Bevertning og prat, sang og andakt
 
søn 1. mar
11:00: Gudstjeneste med nattverd ved pastor Kjell Arild JOhansen. Hilde og Svend Åge synger. Søndagsskole Kirkekaffe.
 
fre 6. mar
12:00: Møteplassen i Festsalen 3 et. Bevertning og prat, sang og andakt
18:00: Kvinnenes Internasjonale Bønnedag Fellesmøte i Hønefoss kirke. se egen omtale:
 
søn 8. mar
17:00: Rein Olv Berntsen taler og synger. Info og offer til Metodistkirkens Kvinner. Søndagsskole. Kirkekaffe.
 
tors 12. mar
16:30: Middag i Festsalen. Gratis, men du kan gi en gave
 
fre 13. mar
12:00: Møteplassen i Festsalen 3 et. Bevertning og prat, sang og andakt
 
søn 15. mar
17:00: Gudstjeneste ved pastor Kjell Arild Johansen. Søndagsskole Kirkekaffe.
 

 

 

 

 

Metodistkoppen.

kr 150,-

Kjøp i kirken, eller fra hovedkontoret.

Klikk på bildet for mer info.