Kirken åpner igjen for gudstjenester

Arbeidsutvalget melder:

Vi har vært gjennom ei vanskelig tid med nedstenging av virksomheten i kirken på grunn av smittefare. Nå åpner myndighetene igjen for møter og foreninger. Fra kirken sentralt og fra kommunelegen har vi fått råd og pålegg om tiltak som må ivaretas i møtene våre. 

Vi må følge kravene til hygiene, avstand (1 - 2 meter) og ikke å delta når vi er syke. Og maksimum 50 personer i lokalet. Det vil kreve noe omplassering og tilrettelegging i kirkesalen. Mer informasjon om dette vil du få når du kommer til kirken. Hvis noen av dere har behov for spesiell tilrettelegging, vil vi gjøre alt vi kan for å få til dette. Gi beskjed.

Se kalenderen for planene framover. Foreløpig blir det gudstjenester det åpnes for. Kirkekaffe, og andre sosiale samvær må vi drøye med. Det samtales om muligheten for søndagsskole, men uansett er barn og unge velkommen på gudstjenester.Gudstjeneste fra Metodistkirken i Arcaden

Velkommen til gudstjeneste fra Metodistkirken i Hønefoss 10.mai. Prekenteksten er fra Joh.ev. kap 15, vers 1 - 8. Klikk på linken: https://youtu.be/elmxW1LSeg8


i9.ytimg.com


 Den 0ppstandene

Denne påskebetrakningen av pastor Kjell Arild Johansen tar oss med til Israels tempel hvor offerblodet stenkes på alteret på forsoningsdagen. Han viser hvordan Jesus er den nye paktens forsoner. Jesu oppstandelse blir gjort levende for oss ved Den hellige Ånd. Les gjerne Johannes evangelium kap. 20 og 21 først.Les mer »Aktuell info til deg som er glad i Kirken i Arcaden

Mange leser andaktsheftet I DAG. 

Nå ligger det nye eks for april tom juni klart i kirken så du kan hente det. Om du ikke har kodenøkkel til kirken så send melding på 402 43 794 så bringer/sender jeg det til postkassen din. Vipps kr. 40,- til 110184 eller betalt når gudstjenestene er igang igjen.

På vår facebookside Metodistkirken i Hønefoss legger vi stadig ut opplysninger, oppmuntringer og korte andakter. Nylig er det lagt ut korte andakter av både Knut Refsdal og Helene Benedikte Granum-Aanestad.  Klikk på: https://www.facebook.com/metohfs/

På facebooksiden Metodistkirken Norge er det mye nytt hver dag og live gudstjeneste hver søndag klokken 11:00. Klikk og lik og del gjerne innslag fra disse sidene.En utfordring som gir glede!

Situasjonen utfordrer oss. Hva kan vi gjøre? Omsorg for mennesker er det første, men omsorg for arbeidet i Guds rike er også viktig. I disse dager prøver vi ut nye veier. Derfor trenger vi økonomi. Les videre, der er et brev til deg.

Les mer »

Tanker i en vanskelig tid

I artikkelen nedenfor minner Marit Nygård oss om hvor viktig det er å bruke telefonen og andre media til å oppmuntre hverandre. I tillegg til denne hjemmesiden bruker menigheten vår facebookside; Metodistkirken i Hønefoss. Lik den og følg den. Del den gjerne på tidslinjen din. På den måten deler du kunnskap om menigheten med vennene dine

Les mer »Nasjonale tiltak mot koronasmitten

Melding fra Arbeidsutvalget i


Metodistkirken Hønefoss menighet.


Vi har fått beskjed fra Metodistkirkens ledelse i Norge om at alle menighetene skal avlyse all offentlig møtevirksomhet fra idag og til og med søndag 29. mars. Det vil si at middagsservering, Møteplassen og gudstjenestene er avlyst i dette tidsrommet. Planleggingsmøter og menighetsråd vil bli gjennomført. Det kan bli aktuelt å utvide denne perioden med avlysninger. Vi kommer tilbake med det når vi ser hvordan utviklingen blir.


Hønefoss 12.03.2020

Kvinnenes internasjonale Bønnedag. Fellesmøte i Hønefoss kirke.

Kvinner over hele verden i mange ulike kirker samles den første fredag i mars til bønn og inspirasjon.


I år er det kvinnene i Zimbabwe som har laget programmet og som er i fokus. Metodistkirken i Norge har gjennom generasjoner hatt et nært samarbeide med United Methodist Church i Zimbabwe. Menigheten på Hønefoss fullførte et stort prosjekt for få år siden hvor vi bygde og utstyrte med data et bibliotekbygg som endret skolesituasjonen for mange unge. Strikkegruppa vår leverer stadig utstyr som berger livet til premature barn i Zimbabwe.


Både menn og kvinner er hjertelig velkommen til Bønnedagen. Det blir en enkel servering etter møtet.


TEMA:"Stå opp, ta din matte og gå!

Å bygge framtiden for barn som vokser opp i Liberia

Metodistkirken i Hønefoss har forpliktet seg på et misjonsprosjekt i Liberia.Første søndag i februar blir prosjektet presentert på gudstjenesten i Arcaden. Da ruller vi igang innsamlingsaksjonen


Skolen i John Deans Town i Liberia skal rehabiliteres. Vi skal skaffe midler til inventar slik som pulter, stoler, tavler og annet utstyr. Skolen når 140 elever fra nærområdet. Det skal bygges nye klasserom og skaffes nytt utstyr.


Lokalt eierskap er helt sentralt i disse prosjektene, og det er landsbyene som vet hva de trenger og som søker støtte til dette! De forplikter seg også til å bidra med lokale ressurser; sand, stein, vann og ikke minst arbeidskraft. Deltakelsen gjør at eierfølelsen til prosjektet blir stor. Hønefoss bidrar med midler, omtanke og forbønn.


Til sammen skal vi samle inn 30.000 kroner fordelt over to år. Dersom du vil støtte dette prosjektet kan du gi ditt bidrag på  kto   2230 10 25371 og merke det «misjonsprosjekt». Du kan også levere en konvolutt i kollektboksen med teksten «misjonsprosjekt».

Bibeldag med mye krydder i festsalen i Arcaden søndag 26. januar kl. 17:00.

Det blir en kveld med bibelen som ramme - bibelsk mat (jødiske retter), sanger med tekster fra bibelen, fortellinger som er knyttet til maten og sangene. Barn og voksne deler fellesskap rundt Bibelen, den mest solgte og leste bok i verden. Velkommen til en flott opplevelse.
 Bibelselskapet forteller at 10 kroner er nok til å dekke papiret til en bibel trykket i Kina med opp mot 120 millioner kristne, mange fattige som trenger en bibel. Du kan bidra med en gave til Bibelselskapets konto 3000 16 16869.

Dåpen i fokus »
Vi minnes i takknemlighet. »
Velkommen i Metodistkirken i Arcaden i Julen og Nyttår »
Et barn er oss født, en Sønn er oss gitt. Herredømmet er på Hans skuldre! »
Adventgudstjeneste 8.desember kl 17:00 »
Lisa Kristin Hanielsen synger og taler . »
Høstfest med Immanuelkoret fra Porsgrunn »
Allehelgensdag er en god anledning til å være sammen i kirka og i familien »
Sangerparet Svend Åge og Hilde deltar på siste gudstjenesten i oktober. Allehelgensdag 3.nov. taler Ivar Granum »
Sangere fra Metodistkirken i Drammen i Arcaden søndag 20.okt. »
Kalender

Klikk for mer informasjon

søn 7. jun
11:00: Gudstjeneste med nattverd. Pastor Kjell Arild Johansen og Audun Frode Ringkjøb
 
søn 14. jun
17:00: Gudstjeneste ved Marit Nygård og pastor Kjell Arild Johansen Sang av Linett og Marianne Sanchez Hillestad.
 
søn 21. jun
17:00: Takkedag for arbeidsåret Se nærmere bekjentgjørelse
 

 

 

 

 

Metodistkoppen.

kr 150,-

Kjøp i kirken, eller fra hovedkontoret.

Klikk på bildet for mer info.