En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Larvik i medvind

Larvik i medvind

02.02.2007
Fra Larvik meldes det om fornyelse av kirkebygget, overskudd i regnskapet og gaver, samt nye medlemmer.

Larvik i medvind
Sang i en fullsatt kirke på julaften.

Nytt høyttaleranlegg
Larvik kan i disse dager glede seg over et nytt høyttaleranlegg av det topp moderne slaget. Med det nye anlegget kombineres også tale- og sanganlegget med teleslyngen, slik at alle nå får del i det som foregår. Det nye anlegget er ikke begrenset til selve kirkesalen, men dekker også Wesleysalen og peisestua. Anlegget koster 120.000 kroner, og er montert i sin helhet på dugnad av David Blikstad, en av menighetens unge.

Gaver
Det ble samlet inn 60.000 kroner til anlegget og i tillegg til dette har menigheten mottatt to gaver på henholdsvis 200.000 og 50.000 kroner fra ett av sine medlemmer.


Utvidelse
Menigheten er godt i gang med å vurdere og planlegge en utvidelse av kirken på gateplanet. Aktivitetene går godt og trenger mer og bedre plass.

Offer og overskudd
Menigheten i Larvik gleder seg også over at kassereren har kunnet rapportere om et overskudd på driftsregnskapet for 2006. Alle offergavene, vår- og høstoffer, ukesoffer, løskollekt og skattefrie gaver har gått opp og gitt mer enn budsettert.

Optimisme
Sammen med medlemsopptakelser og godt besøk på menighetens samlinger gir dette glede og optimisme i menigheten.


Fjerde søndag i advent.


NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone