En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Satser på Mursan og Russland

Satser på Mursan og Russland

16.02.2007
Betanien i Oslo har fattet nye vedtak om sin satsing i utlandet.
 

Styret i Stiftelsen Betanien i Oslo har bestemt at arbeidet som Metodistkirkens Misjons­selskap driver i Mursan og arbeidet som Nødhjelp Russland står bak i kvinnefengselet i Masjaisk, skal være stiftelsens hovedsatsningsområder i utlandet fremover.

På denne bakgrunn bevilger stiftelsen inntil kroner 200 000 pr. år i inntil seks år til arbeidet i Mursan India. Dette arbeidet ble startet av Borghild Sørensen og blir videreført av Reidun Refsdal, begge betaniensykepleiere. Det drives et omfattende landsby- og klinikkarbeid. De senere år er det satset mye på arbeidet med HIV og Aids. I Betanien tror en at erfaringer som man har på Mursan med å arbeide i et tradisjonelt samfunn kan være til hjelp også for vårt arbeid i Norge.

Betanien har videre bestemt seg for å sette av 150 000 kroner pr. år for de neste tre årene til det arbeidet som Nødhjelp Russland driver i kvinnefengselet i Masjaisk og i varetekstfengselet i Volokolansk.

I fengslene er det mange av de innsatte som er smittet med HIV/Aids og tuberkulose. Trygve Eriksen som er leder for Nødhjelp Russland, utfordrer Betanien til å se om den omfattende sykepleierfaglige kompetanse som finnes i Betaniens krets kan brukes inn dette arbeidet.

Fra Stiftelsen Betanien i Oslo sin nettside.Misjonssekretær Tove Odland i porten til klinikken i Mursan.
Det er denne klinikken som vil motta en betydelig støtte fra
Stiftelsen Betanien i Oslo.NYESTE ARTIKLER
Steg
2018-07-30
- en konferanse i Metodistkirken for deg mellom 16 og 35 år Les mer
Her er programmet. Les mer
Sommerens høydepunkt venter på deg Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone