En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Prestemangel i Metodistkirken

Prestemangel i Metodistkirken

26.03.2007
Flere har merket seg at Metodistkirken har et underskudd på prester. Her er en artikkel som KPK har sendt ut om saken, og som er verd å lese.


I løpet av ti år vil hver tredje nåværende pastor i Metodistkirken være pPrestemangel i Metodistkirkenensjonert. Samtidig svikter rekrutteringen av nye pastorer. – Vi kan nok snakke om en liten pastorkrise, sier tilsynsmann i Metodistkirken, Øyvind Helliesen.

Metodistkirken har 47 menigheter rundt om i landet. Per i dag er det et par menigheter som gjerne skulle hatt egen pastor, men som ikke har det. Til sommeren går ytterligere en pastor av med pensjon, og neste år går to pastorer over i pensjonistenes rekker.
- Slik det ser ut nå, skulle jeg gjerne hatt fem nye pastorer tilgjengelig neste år, sier Helliesen.
Når han ser flere år fram i tid, frykter han situasjonen kan bli enda vanskeligere hvis man ikke får gjort noe med rekrutteringen.
Helliesen sier at han kjenner til to-tre unge personer som han har håp om vil ta fått på teologiske studier for å bli pastorer i Metodistkirken. Men det vil ta flere år før disse er klare til å gå ut i tjeneste.
Metodistkirken har vært velsignet med mennesker som har fått et kall, gått ut av sin yrkeskarriere og blitt prester i godt voksen alder. Men nå synes det som om også denne rekrutteringskilden har tørket inn.

Kall og rekruttering hovedtema
Prestemangelen er et viktig tema for kirkens ledelse. – Mitt hovedtema når jeg reiser rundt og besøker menighetene våre er kall og rekruttering, sier Helliesen.
Noen grep er tatt. Metodistkirken har satset mye på en lederskole for unge, "Timoteus". 20 unge gjennomførte dette opplegget i fjor, og 25 nye skal gjennom opplegget i år.
- Det fremste målet med dette tiltaket er å skape gode unge ledere i de lokale menighetene. Men vi håper samtidig at noen av disse kan føle kallet til å bli pastorer, sier Helliesen.

Lønn
En undersøkelse man har gjort blant metodistpastorene viser at de fleste synes lønns- og arbeidsforholdene er bra.  Administrativ leder Gunnar Bradley sier imidlertid at man vil vurdere om det er mulig å heve begynnerlønnen noe.
Tilsynsmann Helliesen påpeker at mange av menighetene ikke er så store, og derfor har bare en ansatt. Pastoren kan lett føle seg noe ensom i arbeidet, med kanskje mange mils avstand til nærmeste pastorkollega i Metodistkirken.
Metodistkirken og Baptistsamfunnet inngikk i fjor en samarbeidsavtale. Det har foreløpig ikke vært drøftet å utveksle pastorer eller at to menigheter har samme pastor. Derimot finnes det eksempler på at prester i Den norske kirke, som Metodistkirken også har en avtale med, har arbeidet som prester i Metodistkirken. Og det finnes også eksempler på prester i Metodistkirken som har gjort tjeneste i Den norske kirke.
De som vil studere for å bli pastor i Metodistkirken, tar i dag sin teologiske utdannelse ved Menighetsfakultetet.

Av Ole Andreas Husøy, KPK

Bildetekst:
- Kall og rekruttering er mitt hovedtema når jeg besøker menighetene våre, sier tilsynsmann i Metodistkirken Øyvind Helliesen.

NYESTE ARTIKLER
Steg
2018-07-30
- en konferanse i Metodistkirken for deg mellom 16 og 35 år Les mer
Her er programmet. Les mer
Sommerens høydepunkt venter på deg Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone