En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Korpset satser på menighetene

Korpset satser på menighetene

28.04.2007
Korpsstyret la stor vekt på samarbeidet mellom menighet og speidergruppe i sin årsrapport til Korpstinget.
Korpset satser på menighetene
Det er god stemning i salen under korpstinget i Drammen.Gruppe og menighet
Korpsstyret ser at en fellesnevner for flere av gruppene som vokser, er et godt og nært forhold til menigheten de er en del av. Korpsstyret ser et stort potensial i å videreutvikle samarbeidet mellom menighetene og speidergruppene. For å styrke en slik utvikling startet korpsstyret det de kaller en strategisk prosess i 2006 for å skape en bevisstgjøring hos både speidergrupper og menigheter for å utløse det vekstpotensialet som ligger i et godt samarbeid.

Gode ledere
Det andre store satsningsomerådet er lederutvikling og godt ledermiljø. Speiderarbeidet er helt avhengig av gode og inspirerte ledere. Det vil derfor bli avsatt større midler enn tidligere til utvalgene som utfører mye av dette arbeidet for korpset. Slik skal det bli enda mer attraktivt å reise på tipshelger, pefftreff, rovertreff, JOTA/JOTI og korpstreff.

Overskudd
Korpstinget kunne glede seg over et godt resultat på fjorårets regnskap. Med et overskudd på nesten 220.000 kroner, har korpset stor handlingsfrihet fremover. Det er i første rekke en vellykket korpsleir som bidrar til overskuddet. Korpsstyret har med bakgrunn i dette lagt frem et budsjettforslag for de neste årene som går i underskudd.

Flere speidere
Korpset hadde 29 aktive grupper ved årsskiftet. Fire av gruppene har ikke aktivt speiderarbeid. Antall registrerte medlemmer var 946, mens antall betalende medlemmer var 880. For året 2005 var tallene henholdsvis 917 og 891. Andelen betalende medlemmer under 26 år er 639 (647 i 2005). Utviklingen i korpset vårt er derfor langt bedre enn den generelle nedadgående trenden for speiderarbeidet.

Nytt korpsmerke
Speiderkorpset har også arbeidet med å utarbeide en ny grafisk profil for å markere korpset mer tydelig. Et eget utvalg som arbeider med dette ble nedsatt i fjor og har arbeidet aktivt. Det er intensjonen at en ikke skal bryte med den nye grafiske profilen som NSF har valgt. Farger og skrifttyper vil derfor bli de samme. Den store nyheten på korpstinget var at utvalget kunne vise frem flere forslag til et helt nytt korpsmerke.


NYESTE ARTIKLER
Nyttårshilsen 2019
2018-12-31
Hovedstyre- og landslekleder Audun Westad har en nyttårshilsen til alle metodister i Norge. Les mer
Et barn er født
2018-12-23
Juleandakt 2018 av prest Jorunn Wendel. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone