En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Hjelp hverandre til handling!

Hjelp hverandre til handling!

22.06.2007
"Jeg tror ikke vi mangler ord. Metodistkirken har forståelse, planer og redskaper. Det vi trenger er å hjelpe hverandre til å gjøre alt dette om til handling." Slik avsluttet landsleglederen Jan-Erik Hansen sin tale til konferansen. Les hele talen her.


Landslegleders innlegg til Årskonferansen 2007
Kjære Årskonferanse, gjester,
Vi skal senere gå gjennom en detaljert rapportering på forrige år, så i denne lille sekvensen vil jeg dele noen tanker med dere om veien videre.
Tilsynsmennene hadde et flott motto i sin tale: Forme disipler – som kan forandre verden.  Det å forandre vil jeg spinne litt videre på..

Hjelp hverandre til handling!I forberedelsen til Årskonferansen har jeg tenkt en del på fotball. Se for deg kampen: et lite lag spiller mot en storklubb. Det lille laget er stadig på defensiven. Angrep etter angrep bølger frem fra motstanderne. Spillerne sparker unna, forsøker å stanse nye løp fra det andre laget, de rekker ikke annet enn å forsvare seg. Så får en av spillerne våre tak i ballen, vender seg rundt og får litt plass, tenker plutselig klart og får sparket en laaang pasning fremover og tvers over banen til en av spillerne som nå er nesten alene på vei mot motstanderens mål…

Klarer du å se det, denne pasningen som åpner opp, forandrer situasjonen. Det kalles en gjennombruddspasning: En pasning som snur situasjonen, bringer laget frem i angrep. Denne gjennombruddspasningen er ikke noe som bare kommer av seg selv, det skyldes ikke tilfeldigheter, men er avhengig av spillere som har kvaliteter, oppøvd over tid.

På samme måte tror jeg vi skal tenke i vår kirke. Jeg tror ikke vi mangler ord, eller planer for hva vi kan gjøre. Men vi må bringes over i handling. Og da tror jeg vi trenger denne gjennombruddspasningen, som bryter mønsteret, bringer oss fra defensiven over på offensiven og flytter spillet over på den andre banehalvdelen, der vi ikke bare kan FÅ mål, men vi kan NÅ våre mål!  
-    vi trenger det i vår lokale menighet, hva betyr det der?
-    vi trenger det i Metodistkirken nasjonalt, hva kan det bety der?
Hvor aktuelt du synes dette er, kan variere. Du må spørre, hva er det for en endring som er aktuelt i MIN menighet?

La meg ta to forhold som jeg har tenkt på:
-    Våg å plante noe nytt, våg å starte noe nytt. Noen av oss trenger å komme over fra å være forsvarere, til å komme i angrep, fra defensiv til offensiv. Det sies av flere at vi i Norge mer og mer lever i en etter-kristen kultur. Det er viktig å erkjenne det, slik at vi ikke blir hengende igjen med å forsvare Gud overfor folk som ikke vil tro. Dette gjelder sikkert ikke alle, men jeg tror vi har vært fortvilet over at mange nordmenn velger å overse Guds gode ordninger for menneskene. Jeg minner om Paulus, som sa at han ikke holdt hedningene opp mot det samme krav som de troende. Gud har gitt alle mennesker en fri vilje. Vi skal ikke forsvare Gud i det norske samfunn. Jeg tror det er noe som sitter i flere av oss mentalt, at vi føler oss på defensiven. Kom på offensiven ved på nytt å fokusere på Kirkens oppgave; da konsentrerer vi oss om å ta imot dem som vil følge Jesus, og vi kommer på "tilbudssiden" i forhold til menneskene rundt oss. Vi står for noe positivt. Og dette er i tråd med metodismen, som helt fra begynnelsen la den største vekt på å fostre de troende.

-    Det andre forholdet som jeg har tenkt på, er: Vi i Norge er nå blitt "den rike mannen".  Vi er ikke noen lutfattige mennesker her på berget i nord. Norge er et rikt samfunn i verden. Men da er det jo VI som er de "de rike" som vi har hørt om i Bibelen, og i historier. Men da har vi også fått det samme ansvaret, den samme utfordringen som de rike får i Bibelen. Og det er mange advarsler til de rike. Jeg har ikke det fulle svaret på hva dette skal bety. Tilsynsmennenes rapport har synliggjort noen endringer. Jeg ber om at vi sammen arbeider på vårt Jesusforhold i dette. Når vi ser tilbake om noen år, tror jeg vi vil se at vi har vært blinde, som ikke forvaltet vår rikdom mer ansvarlig. Vi tilhører en global kirke, vi er tilstede i rike og fattige land. Vi kan ikke lukke øynene for dette, en slik global kirke må utfordre oss på hvordan vi styrer ressursene våre.  Også dette vil være helt i tråd med det som var Metodistkirkens start, en radikal bevegelse. Og det mest radikale vi kan gjøre i dag, er å slutte å sette pengene så høyt. Det vil skape nysgjerrighet, det vil være annerledes…

Jeg har noen ønsker for Kirken vår:
- Radikal; men ikke bare for å provosere
- Enøyd på Jesus, men også vidsynt
- Fokusert på Guds rike, men ikke ensidig
- En personlig relasjon til Jesus, men ikke privat religion.
- Kompetent, men ikke teoretisk.

Jeg tror ikke vi mangler ord. Metodistkirken har forståelse, planer og redskaper.  Det vi trenger er å hjelpe hverandre til å gjøre alt dette om til handling.


Hammerfest/Porsgrunn juni 2007


NYESTE ARTIKLER
Nyttårshilsen 2019
2018-12-31
Hovedstyre- og landslekleder Audun Westad har en nyttårshilsen til alle metodister i Norge. Les mer
Et barn er født
2018-12-23
Juleandakt 2018 av prest Jorunn Wendel. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone