En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Enstemmig vedtak i homofilisaken

Enstemmig vedtak i homofilisaken

26.06.2007
Endringer av Metodistkirkens syn på homofilisaken skal heretter ikke drøftes i Årskonferansen, men er henvist til Generalkonferansen som har myndigheten til å endre Kirkeordningen. Det er også vedtatt en rekke retningsgivende punkter for Metodistkirkens praksis i denne saken.
Enstemmig vedtak i homofilisaken
Årskonferansen ble delt i grupper der alle fikk formidle sine tanker og sine personlige erfaringer i homofilisaken.Etter fjorårets behandling av homofilisaken og utsettelsen av saken, var det mange som undret på hvordan årets konferanse ville behandle den. Dette er en sak som har stor sprengkraft og evne til å mobilisere og polarisere, også i Metodistkirken.

Debatt eller samtale?
Hovedstyret har ikke ønsket en opprivende plenumsdebatt med kampvoteringer på Årskonferansen. Det ble derfor tidlig sist høst startet opp et forsøk med å behandle saken med den metodistiske metoden "Christian conferencing", eller Den kristne samtalen som vi kaller det på norsk. I rapporten fra samtalegruppen skriver de blant annet: "I vår kirke tror vi også at Den kristne samtalen er et nådemiddel, noe som betyr at vi tror at Gud er til stede ved sin Ånd og leder oss når vi samtaler og reflekterer over kirkens teologi og praksis."

Den kristne samtalen
På denne bakgrunn initierte Hovedstyret en samtaleprosess, der målet ikke først og fremst handlet om å diskutere eller debattere videre, men der Hovedstyret ønsket at det ble samtalt og ført en dialog. 13 personer fra kirken - leke og prester/diakoner - som alle er delegater til Årskonferansen, ble derfor bedt om å være med i to helgesamtaler omkring dette spørsmålet.

Samtalegruppen leverte en konsensusrapport til Årskonferansen som omtalte arbeidet og ga en rekke konklusjoner, anbefalinger og en beskrivelse av den praksis samtalegruppen anbefaler Metodistkirken å følge i sitt møte med dette temaet.

Kirkens syn
Allerede før konferansen ble delt i grupper ble samtalegruppens forslag om å frivillig binde konferansen fra å ta opp og behandle forslag til endring av Metodistkirkens syn på homofilisaken vedtatt. Det vil fortsatt være fritt for enhver metodist å sende inn endringsforslag til Generalkonferansen, å uttrykke uenighet og til å arbeide for en eventuell endring i kirkens syn på homofilt samliv.
Samtidig forventes det at alle prester, diakoner og lokalpredikanter i sin tjeneste er lojale mot kirkens lære, slik at Metodistkirkens offisielle syn kommer fram.

Samtalegrupper
Samtalene om kirkens syn på homofili ble egentlig innledet allerede torsdag med tilsynsmann Øyvind Helliesens tale på åpningsgudstjenesten.
På fredag ble arbeidet i gruppene innledet med flere innlegg om den prosessen som har foregått i løpet av konferanseåret. Knut Refsdal, Marit Bjørnevik og Roar G. Fotland fortalte om samtalegruppen og arbeidet som foregikk under de to helgene. Anne-Margrethe Wilter og Hege B. Aamelfot fortalte om deres opplevelse av arbeidet i samtalegruppen. Roar G. Fotland informerte om "den gode samtalen" og ga råd om hvordan samtalene i gruppene på Årskonferansen kunne bli gode.

Konferansen ble så delt opp i grupper på omtrent ti personer. Disse spredte seg på hotellet og fikk god tid til å samtale om rapporten. Brobyggeren fikk mange gode tilbakemeldinger fra samtalene som de aller fleste beskrev som gode og åpne. Alle fikk formidle sine tanker og sine personlige erfaringer.

Respons
Etter gruppesamtalene ble det en avsluttende runde i plenum med respons fra gruppene. Det var tilløp til debatt om forslaget og hva det innebar, og konferansen tok en pause for samtaler og konsultasjoner.

Etter pausen kom det ikke noen endringsforslag, og ved den endelige avstemningen ble forslaget om å følge samtalegruppens konklusjoner, anbefalinger og beskrivelsen av den praksis Metodistkirken skal følge i tiden fremover, vedtatt uten stemmer i mot.

Samtaler i menigheten
Det er Årskonferansens intensjon at samtalene skal videreføres i menighetene. Designteamet for samtalene vil utarbeide en egen liten guide for å føre samtaler i menighetene etter prinsippene i Den kristne samtalen.


Her kan du lese konklusjonene, anbefalingene og praksis for Metodistkirken slik det står i vedtaket:

Konklusjoner og anbefalinger
Vi er enige om det følgende:

•    Vi har lyttet til homofiles møter med kirken og erkjenner den smerten som disse møtene har skapt for mange. Vi anbefaler kirkens menigheter å arbeide videre med hvordan de møter og inkluderer homofile i sine fellesskap.
•    Vi deler alle et engasjement for og en kjærlighet til Gud og kirken. På tross av uenigheten i homofilispørsmålet, ønsker vi å arbeide videre sammen i den samme kirken, i respekt for og i tillit til hverandre, og med en forpliktelse til å fortsette samtalene om vanskelige spørsmål. For oss er det viktig å understreke at enhet er noe annet enn enighet.
•    Vi erkjenner at det på noen sentrale punkter er stor uenighet blant oss. Spenningen beveger seg i hele spekteret fra de som mener at dette er et frelsesspørsmål, det vil si at praktiserende homofile går fortapt, til de som ser på dette som et spørsmål om identitet og derfor ikke synd, og som ønsker at praktiserende homofile skal ha alle de samme rettighetene i kirken som heterofile.
•    Vi erkjenner at Metodistkirken har ett offisielt syn i dag og at den ikke har legitimert to likestilte syn på homofili. Vi anbefaler å ikke bruke Årskonferansen som en kamparena i denne saken, da vi tror dette ikke tjener den videre prosessen. Derfor anbefaler vi at de som ønsker å endre kirkens syn og praksis, benytter seg av den individuelle retten de har til å fremme forslag for Generalkonferansen.

Praksis for Metodistkirken
I tråd med kirkeordningens bestemmelser forstår vi de følgende punkter som retningsgivende for Metodistkirken i Norge i dag:

•    Det forventes at alle prester, diakoner og lokalpredikanter i sin tjeneste er lojale mot kirkens lære, slik at Metodistkirkens offisielle syn kommer fram.
•    Prester og diakoner, så vel som lege medlemmer, står fritt til å uttrykke uenighet og til å arbeide for en eventuell endring i kirkens syn på homofilt samliv. Undervisning som tar opp homofili må reflektere de ulike standpunkt på en mest mulig objektiv måte, før man trekker konklusjonene.
•    Praktiserende homofile kan ikke bli prester eller diakoner i Metodistkirken, men for øvrig legges det ikke opp til noen restriksjoner i forhold til deltakelse i nattverd og mulighet for medlemskap med de rettigheter og plikter som det medfører.
•    Det forventes at våre prester og diakoner i en sjelesorgssituasjon opptrer profesjonelt, og således er fokusert på å hjelpe den som søker hjelp der denne er og ikke med utgangspunkt i egne preferanser og ståsted.Du kan lese hele rapporten her.
NYESTE ARTIKLER
Nyttårshilsen 2019
2018-12-31
Hovedstyre- og landslekleder Audun Westad har en nyttårshilsen til alle metodister i Norge. Les mer
Et barn er født
2018-12-23
Juleandakt 2018 av prest Jorunn Wendel. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone