En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Fikk møte Liberias president

Fikk møte Liberias president

18.10.2007
Mandag var det en stor konferanse i Oslo om vestens bilde av Afrika. Der var også en metodistdelegasjon for å se og høre Liberias president, som også er metodist.
Mandagens konferanse "Nye bilder av Afrika", ble en regelrett feiring av kontinentets mangfoldighet og generelle fremgang. Samtidig var det ingen som la skjul på at det er særdeles viktig at afrikanerne selv legger grunnlaget for at det er gode og optimistiske historier å fortelle fra kontinentet.

Stereotyper
Fikk møte Liberias president
Det var en engasjert bistandsminister Erik Solheim som åpnet konferansen med en direkte og ærlig konfrontasjon av nordmenns stereotyper av Afrika og vår vilje til å få dem bekreftet. Fokuset for konferansen var hvordan vi sammen kan arbeide for at et mer nyansert bilde av kontinentet kan bli presentert i det norske nyhetsbilde.

Presidentbesøk
Det var en stor glede for alle som var tilstede å høre president Ellen Johnson Sirleaf,Fikk møte Liberias president Afrikas første kvinnelige statsoverhode. Hun la i sitt foredrag vekt på at Afrika har en rik før-kolonial historie. Store kongeriker med rik kultur og omfattende handelsnettverk var spredt ut over kontinentet.
Kolonitiden raserte dette og erstattet det med kunstige områder, totalt avhengig av handel med kolonimakten. Dette preger afrikansk handel og samfunnsliv fortsatt.
Den stadige emigrasjonen av unge mennesker med utdannelse tapper også kontinentet intellekt og initiativ.

Det tapte tiår
Syttitallet var Afrikas tapte tiår. I militærregimenes tid gikk alt galt for Afrika. I sterk kontrast med Asia tapte Afrika på alle fronter. Korrupsjon og maktmissbruk har sendt Afrika ned i en ond utvikling.

Kraftig endring
Men det er heldigvis et bilde som har forandret seg kraftig i de senere årene. Flere og flere land utvikler funksjonelle demokratier. Samtidig er dette en sakte utvikling som ikke ofte gir overskrifter i vestlig media.

I 1991 var det kun fire demokratier sør for Sahara. Siden det har det vært en eksplosjon av nye demokratier. Mange av dem er tidlig i sin utvikling og sårbare, men endringen fra diktatur til demokrati er så sterk at det ikke er mulig å overse den. Aldri før har så mange fattige land blitt demokratiske på så kort tid, sa president Sirleaf.

Økonomien i Afrika er også i sterk utvikling. En viktig endring er at det utarbeides mer forutsigbare systemer for næringslivet. Gjeldssaneringen er svært viktig for kontinentet. Uten den er det fortsatt lite til de viktige sektorene som utdannelse og helse.

Optimisme
Presidenten var optimistisk på vegne av sitt eget land. Liberia har utviklet seg fra å være et synonym for brutalitet og barbari, til å være et demokrati i rask blomstring. Liberia er igjen åpent for handel! Økonomien er stabilisert og i rask vekst. Nå var utgangspunktet meget lavt, men infrastrukturen utbedres og handelen øker.

Utviklingen i Liberia er avhengig av demokratiske institusjoner og forutsigbarhet. Og det er viktig at dette omfatter alle borgere i Liberia, ikke bare de rike. Kampen mot korrupsjon og maktoverføringen ut i distriktene er viktig for presidenten.
Utviklingen vil bare kunne sementeres dersom alle opplever at de tjener på endringene.

I følge presidenten er Liberia avhengig av internasjonal handel og samarbeid for å oppnå en varig fremgang. Samtidig er det viktig at Afrika og Liberia får følge sin egen tidsplan og veikart. Prosessen må være vår egen, sa presidenten.

Hun avsluttet med å si at det aller viktigste er endringen i barnas opplevelse av nåtiden og fremtiden. Hun fortalte om hvordan barna i landsbyene pleide å løpe og gjemme seg når det kom fremmede. I dag ser hun at barna kommer løpende med åpne og smilende ansikter. Det gir alle liberianere håp og tro på fremtiden.


Fikk møte Liberias president


Biskop Øystein Olsen i samtale med president Ellen Johnson Sirleaf. Flere i følget hennes var også metodister.Fikk møte Liberias president
Misjonssekretær Tove Odland fikk også hilse på presidenten.Fikk møte Liberias president
Leder av Misjonsrådet, Torill Langbråthen hilser på presidenten.

Det ble tid til en samtale med de andre metodistene i følget til presidenten.


NYESTE ARTIKLER
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Her er programmet. Les mer
Sommerens høydepunkt venter på deg Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone