En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Vi trenger Forandring!

Vi trenger Forandring!

31.12.2007
Hovedstyrets leder Jan-Erik Hansen skriver i sin nyttårshilsen om behovet for forandring i Metodistkirken.


Vi vet at alt som lever vokser. Gud har tydelig Vi trenger Forandring!sagt i Bibelen at vi som kirke skal bære frukt. Hva betyr det "å bære frukt"? I kristen sammenheng snakker vi om at menigheter vokser på to måter; i kvalitet og i antall.  Fra forskere er det imidlertid sagt at det ene gjerne henger sammen med det andre, det er sjelden slik at vi bare har den "ene typen".  Vi er heller ikke opptatt av "raske resultater", vi må se utviklingen over flere år.
     
Hva er så status for Metodistkirken i Norge ved inngangen til 2008?
•  Vi har over mange år faktisk gått tilbake i antall medlemmer
•  Vi har ingen tegn på at  dagens metodister er av en "bedre kvalitet" enn dem som gikk foran oss 

Det må bety at vi ikke opplever den veksten som Gud ønsker foVi trenger Forandring!r oss. Selv om det er positive tegn både på felles arrangementer og i enkelte menigheter, er det ikke nok til å oppveie bildet av en kirke i stagnasjon.  Og det bør vi ta alvorlig.  

Dette er ikke en original erkjennelse.  Dette var – allerede i 2002! – analysen til tidligere hovedstyreleder, Paul Dahlø, i hans innledning på vår Årskonferanse da.  -Vi har ikke lykkes!  Utviklingen siden den gang har fortsatt på samme måte, så vi har enda større grunn til å erkjenne at vi ikke har lykkes.  Men det er viktigere hva vi nå gjør i forhold til dette.

Erkjennelsen av at det er lite vekst hos oss, bør føre til en ransakelse.  -Hva er det Hovedstyret bør endre på i sitt arbeid for å fremme veksten?  -Hva er det som bør gjøres i din menighet for at den skal vokse i antall og i kvalitet?   Først og fremst må vi møte situasjonen med ydmykhet og en åpenhet for endringer. Vi må arbeide sammen med Gud, for Han har en vei videre for alle våre fellesskap. Men det er en unik og personlig vei, ingen A4-løsning. Hvordan finner vi denne veien?  

Noen ledetråder har vi allerede: Det vokser og gror i noen av menighetene – hva kan vi andre hente ut av det? Vi har fått  arbeidsredskaper, som Emmaus-vandringer, Timoteus lederkurs, Naturlig menighetsutvikling, osv…   Andre ting ligger enda uoppdaget, men Gud vil veilede oss så lenge vi er villige til å gå Guds vei. En enkel prioriterings-regel er: Det som bærer frukt, må brukes enda mer!  Erfaringen fra vår historie er at Gud også gir nye gaver til Metodistkirken i form av personer som har fått Guds kall, personer som har ideer for nye fellesskap, personer som deler Åndens gaver inn i menighetens liv.  En god temperaturmåler, er om vi finner plass til disse, og spesielt unge mennesker med kall til å vinne sin generasjon!

Hvorfor, spør noen meg, er du så opptatt av at Metodistkirken skal vokse?  La meg bare ta med noen av årsakene til at jeg legger vekt på det:
•  Fordi det er Guds ønske for sin menighet, den skal bære frukt akkurat som et tre!
•  Fordi Norge er fullt av mennesker som ikke får oppleve Guds nåde
•  Fordi vi i Metodistkirken har en arv som vi har ansvar for å forvalte, og gi videre til nye generasjoner. Vi trenger Forandring!

Vekst er livsnødvendig for Metodistkirken.  Erfaring tilsier at det trengs vilje til forandring for å få en slik vekst.  I 2008 utfordrer jeg alle metodister til å sette på dagsorden –nok en gang: Hva må endres hos oss for at Gud skal kunne gi oss vekst? Du må tenke lokalt i din menighet. Hovedstyret må i tillegg tenke nasjonalt og har ansvar for  Årskonferansen. Disse svarene må vi søke i bønn til Gud, slik at vi arbeider sammen med Gud, og ikke på grunnlag av egne yndlings-ideer! Sammen ønsker vi å oppleve at Gud gir vekst, også for Metodistkirken!  Da er vi villige til å forandre på det som trengs for å få oppleve det.

Jan-Erik Hansen


Vi trenger Forandring!Vekst er livsnødvendig for Metodistkirken, sier Jan-Erik Hansen.NYESTE ARTIKLER
Nyttårshilsen 2019
2018-12-31
Hovedstyre- og landslekleder Audun Westad har en nyttårshilsen til alle metodister i Norge. Les mer
Et barn er født
2018-12-23
Juleandakt 2018 av prest Jorunn Wendel. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone