En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>30 år i India - ønsker seg ultralydapparat!

30 år i India - ønsker seg ultralydapparat!

05.05.2008
Den 4. mai var det 30 år siden Reidun for første gang satte sine ben på indisk jord. Det er mange som ønsker å gjøre eller gi noe i den anledning. Reidun har vært helt tydelig på at hun ikke ikke noe for seg selv - hun ønsker en spesiell gave til klinikken i Mursan - og ønsket er konkret en utralyd maskin, melder misjonens hjemmeside.
30 år i India - ønsker seg ultralydapparat!

Og Reidun begrunner ønsket:30 år i India - ønsker seg ultralydapparat!
Det ville være utrolig viktig for oss å få en ultralydmaskin til klinikken. Det er ikke sjelden står det mellom liv og død for pasientene våre, og det er i slike situasjoner det ville vært så betryggende for oss å kunne bruke ultralyd. Vi kan oppdage problemer ved svangerskapskontroller og dermed gjøre det rette for kvinnene og barnet de bærer.

Keisersnitt er big business
Problemene kan oppstå under en fødsel, uventede problemer som - og fødselshjelperne vet bare at de ikke kan fortsette men må sende pasienten fra oss. Med ultralyd sjekking kunne de trygghet for om de kunne ha fortsatt eller måtte sende den fødende til et sykehus. Pasientene vi må sende fra oss, de sier at de vil komme tilbake til oss om alt går bra. Men det skjer omtrent aldri. Keisersnitt f.eks. er blitt stor forretning i India i våre dager, og mange sykehus holder på pasienter når det er mulighet for at de kan få slik inntekt. Vi har hørt mange historier fra folk som jobber på sykehus at det blir sagt til pasienten: 'Du må ta keisersnitt med en gang ellers går det galt'
- og det er mange ganger absolutt ikke nødvendig. Noe som ofte sies er at babyen ligger i seteleie, mens det slett ikke er sant. Svært ofte blir keisersnitt gjort bare fordi sykehuset vil tjene penger. Dette blir dyrt for fattige familier. Og helt unødvendig.

Behov for ultralyd
Vi har f.eks. en pasient nå, hun er gravid i 7. måned. Det er gjort en ultralyd på henne, som sier at babyen ikke har bakhode. (Anencephaly). Hun og familien hennes kom til oss for å få greie på om dette er sant, men det kan vi slett ikke sjekke. Vi må derfor sende henne fra oss igjen, og da vet vi at det er store muligheter for at hun kke kommer tilbake. Hadde vi kunnet sjekke henne med ultralyd og sett hva som eventuelt er galt, kunne vi ha satt i gang fødselen nå. Dersom hun kommer på et sykehus, vil de med 99% sikkerhet ta keisersnitt. Uansett vil dessverre barnet kun leve noen få minutt. Vi tror vi i Mursan ville ha vært en bedre støtte for henne og vært til hjelp på en god måte for henne og familien hennes - om vi altså kunne ha sjekket med ultralyd.

Med andre ord - vi vet at vi mister mange pasienter på dette, og det ønsker vi ikke. Vi vet at vi gir en god omsorg for pasientene som kommer. Vi har en utrolig god stab som er dyktige og veldig hengivne i arbeidet sitt. De ønsker å gjøre det beste for pasientene - og de vil at pasientene skal kjenne seg trygge hos oss - og komme tilbake.

Dersom vi får et ultralyd apparat, vil Dr. Vishal og i første omgang en sykepleier få opplæring. Det vil de få både der vi kjøper apparatet og St. Stephen's Hospital i Delhi sier at de kan komme dit for å være med og få praktisk trening og bli dyktige i bruken.

En ultralyd maskin vil bety utrolig mye for oss her i Mursan. Jeg kan ikke tenke meg en bedre gave -- selv om jeg nå ønsker noe som er utrolig dyrt!! En ultralyd maskin koster i India 60.000 kroner. Det ville være fantastisk om vi her i Norge kunne gi dem dette håndtrykket - i takknemlig het for hva Reidun for kirken og misjonen i 30 år.

Skulle gaven bli større enn dette, vil pengene gå til klinikken og fødselshjelparbeidet.

Du kan gi din gave til konto 3000 13 88084. Merk gaven 'Ultralydapparat til Mursan'

Les mer om arbeidet i Mursan:
- Reidun Refsdal's blogg
- Hjemmesiden til prosjektet
- Bilder fra feiringen av 30 år i Mursan


NYESTE ARTIKLER
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Her er programmet. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone