En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Nytt korpsmerke for Metodistkirkens speiderkorps

Nytt korpsmerke for Metodistkirkens speiderkorps

07.05.2008
Så er prosessen med valg av nytt korpsmerke kommet til veis ende, og korpsstyret har tatt den endelige beslutningen. Her ser du speidernes nye korpsmerke!
Etter lang tids arbeid og flere høringsrunder med tilbakemeldinger fra speidergruppene i MS-Norge er avgjørelsen falt. Endelig det nye korpsmerket på plass!

Prosessen
Som de fleste speidere kjenner til har dette vært en prosess som har tatt litt tid. Prosjektgruppa i korpset som har arbeidet med å få på plass et nytt korpsmerke har valgt denne måten å arbeide på, fordi det har vært viktig å lytte til tilbakemeldingene fra ledere og speidere i hele landet.

Nytt merke
På korpstinget ble det presentert tre forslag. Av de tre ble det forslag 1 som ble det merket som nå skal være korpset logo.Nytt korpsmerke for Metodistkirkens 
speiderkorps

Det er Fred Isaksen fra Larvik som har tegnet det nye korpsmerket.

Om kort tid vil det bli mulig å laste ned merket digitalt til bruk på egne nettsider, til brevark og andre ting hvor det er naturlig å bruke korpsmerket.

Skjortemerker
Nye merker til å sette på speiderskjortene er allerede satt i produksjon, og vil bli sendt ut gratis til alle speidergrupper så fort de er klare. Korpsstyret ber om at gruppene sender dem det antallet merker de trenger. Se speidernes egen nettside for mer informasjon.

Større merker
Korpset vurderer også å produsere et større merke, ca 10-15 cm i høyden. Dette er tenkt til leirbålskapper o.l. Men før dette settes i gang, trenger de tilbakemelding fra gruppene om det er interesse for et slikt merke. Dette vil bli solgt for kr 25,- pr stk. Send en e-post til Leif Tore hvis dere er interessert i dette, og gjerne et ca antall.


Skrevet av www.ms-speider.no/. Stedet for nyheter om speiderne.


NYESTE ARTIKLER
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Her er programmet. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone