En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Historisk intensjonsavtale

Historisk intensjonsavtale

30.05.2008
Avtalen som ble undertegnet på Misjonsalliansens hovedkontor torsdag 29. mai mellom Metodistkirkens Misjonsselskap og Misjonsalliansen inneholder en intensjon om å utvikle et tett og omfattende samarbeid i Afrika, i første omgang i Liberia.
Historisk intensjonsavtaleGeneralsekretær Arnt H. Jerpstad i Misjonsalliansen og misjonssekretær Tove Odland i Metodistkirkens Misjonsselskap signerte en intensjonsavtale som omhandler et omfattende og historisk samarbeide mellom de to organisasjonene. Foto:Bjørn J. SørheimAvtalen som ble inngått på Misjonsalliansens hovedkontor torsdag 29. mai inneholder en intensjon om å utvikle et tett og omfattende samarbeid i Afrika. I første omgang vil dette gjelde Liberia, der Metodistkirkens Misjonsselskap (MM) har et svært langvarig samarbeid med Metodistkirken i Liberia.

Tett samarbeide
I intensjonsavtalen kommer det frem at de to organisasjonene vil operere som én overfor Metodistkirken i Liberia. Dette gir Misjonsalliansen tilgang til et stort kirkelig nettverk med menigheter og en demokratisk oppbygd organisasjon i Liberia. Samarbeidspartnerne vil videreutvikle eksisterende prosjekter og utvikle helt nye. De vil utvikle felles strategidokumenter og søke støtte sammen fra NORAD og Bistandsnemda.

Mulighet for suksess
Til Brobyggeren sier generalsekretær Arnt H. Jerpstad at et slikt samarbeide vil muliggjøre en inntreden i Afrika for Misjonsalliansen. Ved å gå inn i et allerede eksisterende arbeid med et ryddig og omfattende nettverk på plass, er muligheten for suksess betydelig større en å gå inn på egen hånd.

- Misjonsalliansen er i dag inne i åtte land i Sør-Amerika og Asia. Der har vi tilegnet oss en god kompetanse på mikrokreditt og samfunnsbygging. Vi har i lengre tid hatt et ønske om å gå inn i Afrika. Hvis vi skulle ha bygget opp en helt ny lokal organisasjon i et samarbeidsland, er det en meget stor oppgave. Det er kostbart og risikoen for å ikke lykkes er stor. Vi har derfor sett etter et vel utbygd arbeid som vi som organisasjon kan gå inn i, forteller Jerpstad.

På utkikk etter partner
Jerpstad forteller videre at det var Nils Atle Krokeide som fortalte om et prosjekt som heter PRODESSA og som drives av Metodistkirkens Misjonsselskap i samarbeid med Metodistkirken i Angola. Prosjektet er en variant av mikrokreditt som retter seg mot småsamfunn og bruker lokal kirkestruktur i organiseringen. Jerpestad hadde hørt om Metodistkirken før og fant prosjektet så spennende at han ringte Tove Odland, misjonssekretær i MM. Dermed begynte snøballen å rulle.

Hurtig prosess
De hadde sitt første møte i begynnelsen av februar og har behandlet saken i sine respektive styrer. I Metodistkirken har både Misjonsselskapets styre og kirkens Hovedstyre deltatt i prosessen og godkjent avtalen. At intensjonsavtalen kunne undertegnes allerede i mai vitner om en god progresjon og stor enighet.

Betydelige likheter
- Vi er svært like i forhold til våre diakonale ståsteder, sier Jerpstad. Misjonsalliansen er en tverrkirkelig organisasjon og jeg opplever at Metodistkirken på samme måte som oss er opptatt av tverrkirkelig samarbeid. Vi hadde ikke kunnet gått inn i en slik avtale om vi hadde opplevd MM som ekskluderende i forhold til andre kirkesamfunn.

På spørsmål om det å arbeide sammen med metodistene, sier Jerpstad:
- Vi er en tverrkirkelig organisasjon med støttespillere fra alle leire, fra medlemmer av Den norske kirke til pinsevenner. Vi har også metodister blant våre givere. Vi er ikke så opptatt av begrensningene i tilhørighet. Det viktigste for oss er å være på de svakes side og å gi troen hender.

Godt organisert
Jerpstad sier han er imponert over strukturen i Metodistkirken.
- Det er en eksisterende lokal organisasjon og et spennende arbeide som jeg tror vi sammen kan gjøre til noe mye større enn det vi kan makte hver for oss. Vi kan multiplisere prosjektet slik at vi kan få svært mye ut av det.

Rask fremdrift
- Hvordan ser du fremdriften i samarbeidet?
- Det vi signerer i dag er en intensjonsavtale. Det er ikke en samarbeidsavtale enda. Vi håper en slik avtale om Liberia kan være på plass innen utgangen av året. Vi mener det er mulig og viktig å komme i gang raskt. Derfor investerer vi allerede nå en halv million i prosjektet. Det er for å forberede prosjektet på det som skal skje, men også for å gi et konkret signal om handling og ikke bare snakk. Når samarbeidsprosjektet kommer i gang vil det bli betydelig større budsjetter.

Misjonsalliansen er i ferd med å bli en av de største blant misjonsorganisasjonene i Norge, ut fra hvor mye midler som sendes ut av landet. De har hatt en kontinuerlig årlig vekst på fem til ti prosent siden begynnelsen av nittitallet. De har i dag 18.000 fadderbarn i åtte land. Midlene fordeles til kollektiv samfunnsutvikling. De har også et stort arbeid innen mikrokreditt med over 80.000 kunder.

Utfyller hverandre
Til Brobyggeren sier misjonssekretær Tove Odland i Metodistkirkens Misjonsselskap:
- Det har vært en spennende prosess fram til intensjonsavtalen, en avtale mellom to organisasjoner som både er like og veldig ulike. Misjonstenkningen vår er veldig lik - det å være Guds tilstedeværelse gjennom det vi gjør og er i verden. Vi har en diakonal bistandsprofil som likner. Vi har program og prosjekter som vi fra første stund vil at de nasjonale skal ha eierforhold til og kunne ha stor bestemmelse over. Vi tror at de nasjonale kan forkynne evangeliet og vi ønsker å bistå slik at de kan gjøre det, at de kan være en tjenende kirke med et klart budskap. Samtidig er vi organisert så ulikt som tenkes kan. Misjonsalliansen med en nokså enkel organisasjon - enkel og utrolig effektiv. Metodistkirken som er helt gjennomorganisert og har vært det i 300 år - en organisasjon som vi ser er et utrolig "redskap" i gjenoppbyggingen av et land etter en krig - som i Liberia. Der er Metodistkirken en av landets største, den finnes i alle deler av landet, og dermed er det en struktur en kan bygge på. Det programmet som er startet, det har sitt utspring i Metodistkirken, men hele lokalsamfunnet skal være med i å styre, bestemme, lede.

- Hvor godt kjente dere hverandre fra før?
- Vi har jo "kjent hverandre" alltid, vært sammen i Norsk Misjonsråd og NORME og selvsagt i Bistandsnemnda (Norsk Misjons Bistandsnemd) Likevel: Det har vært utrolig spesielt og berikende å lære hverandre bedre å kjenne. Jeg tror at vi sammen kan gjøre noe godt og positivt i Afrika. Vi har ulike kompetanse og ekspertise, vi har ulik økonomisk styrke - men vi er innstilt på å dele det vi kan og har og være villige til å lære av hverandre - og da tror jeg at det kan bli til velsignelse for alle parter! Oss i Norge og dem vi får gi til og samarbeide med i Afrika.

Neste steg
- Vi har intensjonsavtalen nå - men i løpet av året ønsker vi å inngå en samarbeidsavtale - og da er det ikke bare mellom to organisasjoner i Norge, da er hovedorganisasjonen med - nemlig Metodistkirken i Liberia. Jeg har store forventninger til dette samarbeidet. Det er viktig i vår verden at vi arbeider på tvers av kirkegrenser - det er så mye nød og så mange behov at vi må være sammen i den store tjenesten - oppfylle kallet sammen - høre misjonsbefalingen om igjen og gå på Jesu ord og løfte om at han er med alle dager - for han vil alle vel.

En unik avtale
Generalsekretær i Bistandsnemnda, Jørn Lemvik, mener dette er unikt. – Det er første gang noen av våre medlemmer planlegger å samarbeide om NORAD-prosjekter og opptre som én organisasjon. De fleste opererer innenfor ulike rammer, alle har sin egen identitet og historie. Derfor er det veldig spennende når disse to kommer med en slik løsning. Det er et interessant innspill i debatten om hvordan vi skal jobbe fremover i forhold til koordinering og samarbeid, sier Lemvik.


NYESTE ARTIKLER
Nyttårshilsen 2019
2018-12-31
Hovedstyre- og landslekleder Audun Westad har en nyttårshilsen til alle metodister i Norge. Les mer
Et barn er født
2018-12-23
Juleandakt 2018 av prest Jorunn Wendel. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone