En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Kvinner som bryr seg

Kvinner som bryr seg

31.05.2008
I Haugesund er Kvinneforbundets Landssamling godt i gang. Et gjennomgangstema er kvinner som bygger hverandre opp og som bryr seg om mennesker.
Kvinner som bryr seg


Registrering og velkomst. Selv om vi ikke er så mange som Lions, ble vi lagt merke til.


Velkommen
Kvinneforbundets leder Berit Westad kunne ønske ca. 50 kKvinner som bryr segvinner velkommen til Haugesund og Landssamlingen. I sin hilsning sa hun blant annet:
Ved å være oss selv er vi kvinner verdifulle. Det er ved å være oss selv blant andre at vi kan være vitner.
Hun viste også til hvordan bare det å stå ved et registreringsbord, som tydelig fortalte at det var Metodistkirkens Kvinneforbund som var der, kom hun i kontakt med en rekke mennesker som ønsket å snakke. De ville snakke om sine egne liv, om tanker og følelser som de nok ikke snakket så ofte om. Dette er et lite eksempel på hvordan vi kan vise at vi bryr oss. At vi bryr oss om hverandre. At vi er kvinner som bygger opp hverandre, sa Westad.

Kvinners omsorg
Helgens predikant er Hilde Marie Øgreid. Hun tok fredag opp kvinners valg av yrke og viste hvor stor del omsorg er av mange kvinners liv. Ved en enkel håndsopprekning fikk hun demonstrert sitt poeng om at svært mange metodistkvinner velger omsorgsyrker. Ifølge Øgreid er en Metodistkirke nesten det tryggeste stedet en kan få et illebefinnende. Det er "garantert" sykepleiere tilstede når metodister er samlet.
Kvinner som bryr seg
Øgreid slo fast at dette er valg som kvinner gjør selv. Hun synes også å se at det er kvinnelige politikere som engasjerer seg i "mykere" saker som helsepolitikk. Mange kvinner arbeider direkte med omsorg, men mange arbeider også med det hun kalte indirekte omsorg. Yrker der en ikke er i direkte kontakt med pasienter, klienter eller brukere, men hvor har ledelses og planleggingsfunksjoner i omsorgsarbeid.

Evnen til å bry seg er universell, sa Øgreid. Den er gitt oss av Gud. Ifølge en smilende Øgreid kan evnen til å bry seg til og med finnes i menn! I en mer alvorlig tone slo hun fast at vi har fått en slik evne for å bruke den.

Øgreid snakket også om tre typer nåde. I den forutgående nåde ligger grunnlaget for menneskers universelle rettigheter. Denne nåden omfatter alle og ingen av oss har myndighet til å krenke det som Gud elsker.
Den rettferdiggjørende nåden er ens personlige tro. Det er ens egen visshet om at Gud elsker akkurat meg. Denne nåden har mange navn. Noen sier at vi blir frelst, andre at en blir omvendt.
Den helliggjørende nåden er det navn vi har gitt til den utviklingen som en som kristen har i livet. Denne er ikke bare personlig, men driver en til å engasjere seg for andre mennesker. Dette gjelder direkte, ansikt til ansikt, men også i engasjementet for å forandre samfunnet til det beste for alle. Dette kan skje lokalt, nasjonalt og også internasjonalt. Slik blir Guds kjærlighet brakt til andre mennesker.

I sin programtale i Lukas 4, viser Jesus hva han er kommet til jorden for å gjøre. Dette gjelder fortsatt, slo Øgreid fast. Dette skriftstedet viser oss hva Gud ønsker av oss. Når vi gjør det han ber oss om bryter Himmelriket igjennom og viser mennesker hvem Gud er.

Øgreid viste til at vi ikke skal la oss avgrense i hvilke emner vi velger å engasjere oss i. Som metodister arbeider vi for menneskers frelse, men vi begrenser oss ikke til det. Vi arbeider også for samfunnets frelse, ja selv naturens frelse er mål vi arbeider mot.

I dette arbeidet er metodistkvinner viktige. Gjennom å utføre omsorg er vi Jesu hender og med på å forandre verden. Metodister - både kvinner og menn - kan nå og forandre mange.
- Vår omsorg er en del av Guds arbeid og vi gir Guds nåde videre, avsluttet Øgreid.

Fredagskvelden ble avsluttet med nattverd.


Noen bilder fra Landssamlingen:


Kvinner som bryr segBespisningen var førsteklasses og samtalen går livlig over grytene.Kvinner som bryr segGod stemning rundt bordene.


Kvinner som bryr seg

Åpningssamling i Metodistkirken i Haugesund fredag kveld.Kvinner som bryr segStyret presenterte seg for delegatene. Fra venstre Anne-Lise Aske, Irma Neef, Anne Hjerpseth, Berit Westad og Vigdis Bradley.Kvinner som bryr segDet er flere internasjonale gjester på Landssamlingen. De er fra Sverige, Danmark, Estland og USA/Marokko/Norge. Her blir visepresidenten i Verdenskvinneforbundet Mia Adjali presentert.


Kvinner som bryr segGruppesamling på hotellet som ligger så vakkert til.


Kvinner som bryr seg

Det er viktige tema som blir behandlet. Overgrep og omsorg er noen av dem.Kvinner som bryr segHaugesund viser seg fra sin fineste side med sol og en behagelig bris. Her er Landssamlingen på vei til kirken fredag.

NYESTE ARTIKLER
Nyttårshilsen 2019
2018-12-31
Hovedstyre- og landslekleder Audun Westad har en nyttårshilsen til alle metodister i Norge. Les mer
Et barn er født
2018-12-23
Juleandakt 2018 av prest Jorunn Wendel. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone