En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Bukten og havet

Bukten og havet

09.06.2008
Hva er livskvalitet, spør Rolf Hugo Hanssen.
Bukten og havet


Hva er livskvalitet? For meg er det å leve livet med gode relasjoner til seg selv, til sin neste og til Gud. - Livskvalitet er å prege sitt liv med det man har og den man er og utfolde seg i samfunn med Gud.

Livet er ikke en transportetappe fra vugge til grav, men en vandring i et landskap av liv. Eller det kan sammenlignes med å legge ut på åpent hav og utvide perspektivet på livet.
Livskvalitet er noe mer enn å eksistere, - det er ikke bare å ha noe å leve av, men å leve for.

Mange mennesker er fornøyd med å holde seg i live, i stedet for å leve. De parkerer og utvikler seg ikke lenger. Perspektivet blir flyttet fra fremtid til fortid og nuet rommer ingen utfordringer eller opplevelser som verken gjør dem tilfreds eller skaper lengsler.
Men jeg tror ikke bare på et liv etter døden. Jeg tror på et liv før døden!

I Dommernes bok i Gamle Testamentet kan vi lese om at Gud kalte Israel med alle sine stammer til kamp og noen av dem skulle dra ut på havet, men så står det så tragisk om Asers stamme når de fikk oppdraget: " ASER BLE SITTENDE VED HAVETS STRAND, - HAN HOLDT SEG I RO VED SINE BUKTER" (Dom. 5, 17)

Så satt han som høvding og folket der de bodde og var fornøyd med de trange vikene/buktene selv om havet lå der foran dem og Gud kalte dem til oppbrudd!
Jeg har skrevet et dikt om akkurat det:       


Bukten og havet
 
1/ Jeg står betatt ved Livets trange bukt
og havet ligger foran. Det er både
innbydende og skremmende. Dets fukt
berører meg i fjæren. Tør jeg trå det?

2/ Nei! Jeg slår meg til ro og vet du hvorfor?
Jeg vet det ikke selv, men jeg må spørre
en annen som forhåpentlig har ord for,
en grunn for å ha alt sitt på det tørre!

3/ Sporadisk har jeg erkjent at forsømt
blir livet slik som havet, bare drømt!
Men hvordan kan en landkrabbe bedømme
opplevelsen når ikke han kan svømme?

4/ Nå sitter jeg i bukten og har planer
og lengsler. De er flere enn du aner!
Men handlingslammet svinner tiden bort
og drømmene blir aldri noe g j o r t.
 
5/ Min utsikt er vidunderlig; en sjø,
så langt som øyet ser med speilblank flate.
Men jeg har ikke tenkt på å forlate
den trange bukt med fare for å dø!

6/ Her har jeg full kontroll! Å bli på land

er trygt! Og ennå holder jeg i tømme
den spede lyst til mer enn snever strand;
behovet etter virkelig å svømme!
 

7/ Å, tenk om jeg tok sjansen på et større
og bedre om enn ukjent perspektiv!
Men fortsatt har jeg alt mitt på det tørre
begrenset av min frykt for levet liv.


Hos profeten. Esekiel leser vi: "Det var en elv som jeg ikke kunne vadeBukten og havet gjennom. for vannet var så høyt at en måtte svømme der" (47.5) Jesus sier: "Legg ut på dypet!" (Luk.5,4)
Og for å sette livet vårt i perspektiv og gjøre slik at vi tar utfordringen med å leve på alvor, minner jeg om Jesu ord i Johs. 10.9 som går på livsutfoldelse, livskvalitet og personlig og åndelig vekst og utvikling i felleskap med Han: "Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod!"  - Apostelen Johannes sier: "Den som har Sønnen (Kristus), han/hun har livet!"  Og pinsen minner oss om dette perspektivet ved livet. Den Hellige Ånd formidler denne typen livskvalitet.

Min appell blir derfor: Lev livet levende, -  ikke i bukten, ikke trangsynt, men vidsynt, romslig og sjenerøst i et åpent landskap eller farvann av positiv livskraft og Guds velsignelse. Meningen med livet er å leve!

Rolf Hugo Hanssen
Prest i Stiftelsen Betanien/Første Metodistkirke
NYESTE ARTIKLER
Nyttårshilsen 2019
2018-12-31
Hovedstyre- og landslekleder Audun Westad har en nyttårshilsen til alle metodister i Norge. Les mer
Et barn er født
2018-12-23
Juleandakt 2018 av prest Jorunn Wendel. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone