En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Årskonferansen er i gang

Årskonferansen er i gang

19.06.2008
Årskonferansen i Stavanger er i gang.
Årskonferansen er i gang


Nattverd i konferansesalen. Delegatene sitter rundt runde bord i den store salen.


Årskonferansen startet i dag torsdag med åpningsgudstjeneste og forhandlinger. Et hovedtema i gudstjenesten og i tilsynsmann Vidar S. Bjerkseth sin tale er at vi fortsatt lever i pinsens tid. John Wesley skrev at han ikke fryktet at metodismen skulle forsvinne, men han fryktet at den skulle bli en kraftløs sekt med kun en religiøs form.
Kun i Den hellige ånd kan vi være ett i Kristus og være en levende kirke.


Årskonferansen er i gang

Sanggruppen Henda fra Angola synger til stor glede for alle på møtene.


Sanggruppen Henda fra Angola sang og kan nok etter hvert få litt rytme inn i metodistene i et regntungt Stavanger. De sang med innlevelse og stor dyktighet. Henda vil prege konferansen med mange sanginnslag.


Årskonferansen er i gang

Biskop Øystein Olsen takker Stavangers ordfører Leif Johan Sevland for velkomsthilsenen.


Stavangers ordfører Leif Johan Sevland hilste konferansen med et velkommen til Norges fjerde største by, oljehovedstaden og nå også Europas kulturhovedstad. Han la vekt på Stavanger som en by i sterkt vekst og med en internasjonal profil. Han mente konferansens motto "Rundt samme bord" passet godt for Stavanger. Biskop Øystein Olsen takket for velkomsten og for støtten som konferansen har fått til arrangementet på "Flor og fjære" til lørdag.


Årskonferansen er i gangNattverd ved bordene i konferansesalen.


Selve konferansen ble innledet med nattverd. Konferansedeltakerne sitter rundt runde bord. Midt i salen er et alter. Her ledet biskop Olsen og diakon Marit Bjørnevik nattverden. Ved hvert enkelt bord var det en prest som deltok. Etter innvielsen delte vi nattverden rundt bordene.

Konferansen fortsetter med tilsynsmennenes fellesrapport, i år også med hovedstyrets leder.


Årskonferansen er i gangDet er et Stavanger i regn som ønsker delegatene velkommen til Årskonferanse.


NYESTE ARTIKLER
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Her er programmet. Les mer
Sommerens høydepunkt venter på deg Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone