En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>- La oss svare ja når Jesus kaller oss til å følge Ham.

- La oss svare ja når Jesus kaller oss til å følge Ham.

19.06.2008
Rundt samme bord for å forme disipler for Jesus som kan forandre verden var temaet for tilsynsmannenes tale.

- La oss svare ja når Jesus kaller oss til å følge 
Ham.Jan-Erik Hansen, Øyvind Helliesen og Vidar S. Bjerkseth fremførte rapporten sammen.


Felles rapport
I år var tilsynsmennenes tale, konferanseleglederens tale og Hovedstyrets presentasjon slått sammen. Det var tilsynsmennene Vidar S. Bjerkseth og Øyvind Helliesen som sammen med Hovedstyrets leder og konferanselegleder Jan-Erik Hansen som leste presentasjonen. De fikk også hjelp med innslag fra speiderkorpsets leder Knut Olav Seland, misjonsstyrets leder Torill Langbråthen, pastor Frøydis Grinna (Timoteus), Roar Barmen-Fløysland fra Centralkirken i Bergen og Jens Petter Straumsheim fra Molde.

Historisk utgangspunkt
To historiske begivenheter var utgangspunkt for budskapet. Det er 270 år siden John Wesley kjente sitt hjerte forunderlig varmt i Aldersgate Street. En opplevelse så sterk at den forandret Wesley sitt liv og la grunnlaget for hans senere arbeid. Det er også 40 år siden The Evangelical United Bretheren og The Methodists slo sammen sine kirker og dannet the United methodist Church.

I dag er utfordringen fremdeles: Hvordan skal vi være en kirke som er relevant midt i den verden vi skal tjene?
Skal vi bli stående her og se oss tilbake, opptatt av å minne hverandre på alt det flotte vi har opplevd, mens vi er i ferd med å bli fullstendig irrelevante i forhold til oppdraget? Eller skal vi fornye og gjenvinne vår tro på kirken som en bevegelse preget av varme og brennende hjerter, og gå videre i troen på en framtid med håp? Temaet "Rundt samme bord" minner oss om at ingen av oss får oppdraget alene. Vi står sammen med hverandre og sammen med alle andre på jorden som bekjenner troen på Jesus Kristus.

Som kirke vil vi gå videre inn i det som er Guds vilje for oss, med en vågal og seirende tro. Vi vil det fordi Gud har gitt oss et oppdrag! Vi vil det fordi verden behøver det! Og vi vil det fordi vi har unge mennesker i vår kirke som står klar til å bære arven videre. Metodistkirkens unge har hørt Guds kall. Derfor vil vi formidle til dem et friskt og frimodig syn på vår kirke som en bevegelse som er i stand til å bety en forandring i verden. Med sin energi, optimisme og kreativitet kan de være en inspirasjon for oss alle.

Fire fokusområder
Etter å ha studert kirkens situasjon utover hele verden, har The United Methodist Church formulert en felles visjon for kirken: "Forme disipler for Jesus som kan forandre verden."  Denne skal oppfylles gjennom konkret innsats på 4 fokusområder. Disse er overordnede målsettinger basert på kirkens og samfunnets behov. De er praktiske og håndgripelige og gjør at alle metodister og alle menigheter på en eller annen måte kan delta og være med å oppfylle oppdraget.
Når vi nå løfter fram disse fire områdene, så er det for å utfordre hele kirken til å forme sin virksomhet ut fra dem, slik at enhver metodist ¬vil gjenkjenne kirkens kall og oppdrag. Metodistkirkens 4 fokusområder er:

1.    Diakoni: Vi vil ta diakonalt og sosialt ansvar for mennesker i nød og overfor utsatte grupper.
2.    Global helse og fattigdomsbekjempelse: Vi vil være med å bekjempe global fattigdom og dødelige sykdommer relatert til dette.
3.    Nye trosfellesskap: Vi vil skape nye trosfellesskap for å nå nye mennesker, og arbeide for å fornye våre menigheter.
4.    Lederutvikling: Vi vil utvikle kristne ledere som kan være med å fornye og omskape kirken og verden.

Å være villig til å bli ført dit vi ikke vil, kan også være et uttrykk for vår kjærlighet til Jesus Kristus. Slik blir det Jesu kall til oss om å gjøre nye valg og prioriteringer ved å ta vårt kors opp og følge ham.
Vi erkjenner at vi har ikke lykkes så godt som vi ønsker i å skape disipler for Jesus Kristus. Men Bibelens vitnesbyrd er at i vår svakhet er Gud til stede med sin styrke. Av vår svakhet kan Gud gjenskape nytt håp. Vi står foran store utfordringer, men vi tror på en framtid med håp!

Metodistiske kjennetegn
La oss ta utfordringen fra vår kirkefar, John Wesley, som sa at følgende skulle kjennetegne metodistene:

-    En metodist er en som har Guds kjærlighet utøst i sitt hjerte ved Den hellige ånd
-    En metodist er en som elsker Herren sin Gud av hele sitt hjerte og av hele sin sjel og av hele sitt sinn og av all sin kraft.'
-    En metodist er en som elsker sin neste som seg selv. Han elsker hvert menneske som sin egen sjel og hans hjerte er fylt av kjærlighet til andre mennesker.
-    En metodist gjør godt mot alle mennesker, mot naboer og fremmede, mot venner og fiender

La oss svare ja når Jesus kaller oss til å følge ham – også inn på veier som er ukjente for oss:
"Herre, du vet at jeg har deg kjær!"

Eksempler og konkretiseringer
Det ble deretter trukket frem flere konkrete eksempler som utdypet hvordan vi som menigheter og kirke kan arbeide for disse fokusområdene.

- La oss svare ja når Jesus kaller oss til å følge 
Ham.
Knut Olav Seland presenterte speiderarbeidet i menighetene.


Prioriteringer
Hovedstyret ønsker å fokusere spesielt på nye fellesskap og ledertrening i den kommende tiden.
Nye ideer og nye tiltak er ikke nødvendigvis en trussel mot det eksisterende, men det kan være nødvendig å forandre både arbeidsformer og tenkesett.   Kirken er bygd opp i en helt annen tid, og bærer ofte preg av mønstre som er tilpasset andre samfunnsforhold og livssituasjoner.  Et viktig spørsmål er om våre aktiviteter er tilpasset dagens mennesker og deres livssituasjon.   Det behøver derfor ikke være vrang vilje at nye generasjoner ikke finner seg til rette med gamle mønstre, men snarere et spørsmål om kirkens formidling oppleves relevant for deres eget liv.

Roar Barmen-Fløysland presenterte
arbeidet i Centralkirken i Bergen.


Ja til Jesu kall
Rapporten til konferansen avsluttes med:

I forbindelse med våre menighetsbesøk som tilsynsmenn, har vi dette året trukket frem 5 kjennetegn på menigheter som bærer frukt:
- Radikal gjestfrihet
- Inspirerende/lidenskapelige gudstjenester
- Målrettet trosopplæring
- Vågal misjon og tjeneste
- Raus givertjeneste og sjenerøsitet  

Vi har utfordret til samtale omkring disse kjennetegnene, og vi tror disse har stor betydning når vi gjennom våre 4 fokusområder skal søke å oppfylle vår visjon om å "forme disipler for Jesus som kan forandre verden".

Vi kan bare lykkes med dette om vi samarbeider med Den hellige ånd. Når han får fornye oss, blir vi satt i stand til å møte de utfordringer og behov som er i samfunnet. Det er bare Den hellige ånd som kan skape den forandring og frukt i våre liv og våre menigheter som er varig og nødvendig.

Vi vet at alt i kirken vår ikke er perfekt. Vi vet at mye kan bli bedre. Og vi vet at vi også kan ta feil og mislykkes. La oss likevel ikke slutte å drømme. Isteden for å klage over alt som ikke er bra nok, la oss "rundt samme bord" sammen bli den kirken vi drømmer om.

La oss svare ja når Jesus kaller oss til å følge ham – også inn på veier som er ukjente for oss.


Du kan laste ned hele rapporten her.


NYESTE ARTIKLER
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Her er programmet. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone