En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>- Vi må videre med det økumeniske fellesskapet

- Vi må videre med det økumeniske fellesskapet

21.06.2008
Biskop Ernst Oddvar Baasland hilste konferansen med en sterk oppfordring til å gå videre på Nådens Fellesskap og utvide vårt økumeniske samarbeide.

- Vi må videre med det økumeniske 
fellesskapet


Biskop Øystein Olsen takker biskop Ernst Oddvar Baasland for hans hilsen.Biskop Ernst Oddvar Baasland fra Stavanger bispedømme besøkte og hilste konferansen lørdag formiddag.

Baasland innledet hilsenen med å ønske velkommen til Stavanger og viste til sine mange møter med Metodistkirken både nasjonalt og internasjonalt.
Baasland sa han ønsket å utfordre Metodistkirken. Den norske kirke og Metodistkirken har Nådens Fellesskap sammen. Det er en god avtale, men vi trenger en ny omdreining i det økumeniske samarbeidet. Vedtaket om kjønnsnøytral ekteskapslov er en intern utfordring for Den norske kirke, men den er også en stor utfordring for deres forhold til andre kirkesamfunn som Metodistkirken.
Baasland har også merket seg utviklingen i Sverige. Der danner Metodistkirken, Misjonskirken og Baptistsamfunnet et nytt kirkesamfunn. Dette innebærer både en positiv utvikling, men også en utfordring.

Det er i dag alt for mange hindringer for det økumeniske samarbeidet. Det er økonomiske bindinger og bygningsmasse som vanskeliggjør økumenisk utvikling.

Baalsland viste til internasjonale avtaler og oppfordret Metodistkirken til å gå i retning av den anglikanske kirken. Det vil fremme samarbeidet.

I dag har vi Nådens Fellesskap, men vi må arbeide videre på den. Baasland mener vi står svært nærme hverandre i forståelsen av hva en kirke skal være i dagens samfunn.
 Det er derfor et godt grunnlag for et enda tettere økumenisk fellesskap mellom Den norske kirke og Metodistkirken i fremtiden.
NYESTE ARTIKLER
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Her er programmet. Les mer
Sommerens høydepunkt venter på deg Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone